BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Nhiều chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch 5 năm 2011 – 2015

Cập nhật ngày: 04/08/2012 - 01:31

(BTN)- UBND huyện Gò Dầu vừa đã tổ chức sơ kết một năm thực hiện 3 chương trình đột phá của huyện. Nhìn chung các chương trình đột phá của huyện được thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gò Dầu lần thứ XII. Đáng lưu ý là việc thực hiện kế hoạch phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông giai đoạn 2011-2015 đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong 1 năm, huyện đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm.

Đến cuối năm 2011, huyện Gò Dầu đã hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia

Cụ thể, theo kế hoạch giai đoạn 2011-2015, huyện đầu tư làm 1km đường bê tông nhựa. Nhưng chỉ sau 1 năm, huyện đã bê tông nhựa 2 tuyến đường dài hơn 1,1km, với tổng mức đầu tư 5,251 tỷ đồng; láng nhựa 12 tuyến đường dài hơn 16,78km, tổng mức đầu tư 44,313 tỷ đồng. Việc xây dựng trụ sở làm việc các xã cũng đạt chỉ tiêu khá cao. Hiện nay toàn huyện đã xây dựng được 4/6 xã có kế hoạch xây dựng, và có khả năng hoàn thành kế hoạch 5 năm về xây dựng trụ sở UBND các xã vào năm 2013.

Về công tác đầu tư phát triển hệ thống giao thông tuyến xã, huyện đã thực hiện nâng cấp 48,51 km đường sỏi đỏ, đạt 162% kế hoạch hàng năm. Trong đó các xã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu là Thạnh Đức, Cẩm Giang và Phước Trạch. Về phát triển hạ tầng thuỷ lợi, từ năm 2011 đến nay, dự án Vwrap đã kiên cố hoá 27 tuyến kênh trên địa bàn huyện, với tổng chiều dài trên 24,5 km. Về phía huyện, bố trí 124 triệu đồng thực hiện 6 hồ sơ kiên cố hoá kênh mương, với tổng chiều dài 2,43 km.

Về giáo dục, theo kế hoạch giai đoạn 2011-2013, huyện kiên cố hoá 98 phòng học và 7 trường đạt chuẩn quốc gia. Giai đoạn 2014-2015, kiên cố hoá 76 phòng học và 11 trường đạt chuẩn quốc gia. Hiện nay huyện đã kiên cố hoá được 86 phòng học, đạt 87,8% kế hoạch giai đoạn 2011-2013. Về y tế, huyện đã hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia vào cuối năm 2011. ..

D.H