BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Những thành tựu làm đổi thay bộ mặt nông thôn

Cập nhật ngày: 25/10/2013 - 06:04
Đến nay, việc thực hiện 3 chương trình đột phá trong giai đoạn 2011 - 2015 đã đem lại những kết quả khả quan, trong đó đáng lưu ý là việc phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông.

Chợ Gò Dầu cần được đầu tư xây dựng mới

(BTN) – Đến nay, việc thực hiện 3 chương trình đột phá trong giai đoạn 2011 - 2015 đã đem lại những kết quả khả quan, trong đó đáng lưu ý là việc phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông...

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gò Dầu lần thứ XII (2010 - 2015) có đề ra 3 chương trình đột phá trong giai đoạn 2011 - 2015: cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đến nay, việc thực hiện 3 chương trình trên đã đem lại những kết quả khả quan, trong đó đáng lưu ý là việc phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông.

Theo Nghị quyết đề ra, trong giai đoạn 2011 - 2015 phấn đấu thực hiện 10km đường nhựa, 1km đường bê tông nhựa và nâng cấp, sửa chữa, làm mới mỗi năm 30km đường cấp phối sỏi đỏ. Kết quả, hiện đã thực hiện láng nhựa được hơn 38,2km, chiếm hơn 382% kế hoạch cả nhiệm kỳ; bê tông nhựa được 1,1km (110% kế hoạch). Huyện đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa, cấp phối sỏi đỏ bình quân mỗi năm thực hiện được 43,3km, vượt 44,3% kế hoạch năm (30km).

Riêng xã điểm xây dựng nông thôn mới Phước Trạch, thời gian qua các ngành, các cấp đã quan tâm đầu tư xây dựng các đường trục xã và tất cả các tuyến đường trục ấp, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng và tích cực tham gia đóng góp (666,1 triệu đồng) phấn đấu để đến cuối tháng 9.2014 Phước Trạch hoàn thành 19 tiêu chí, đạt xã nông thôn mới.

Về phát triển hạ tầng thuỷ lợi, Gò Dầu phấn đấu đầu tư bình quân hằng năm kiên cố hoá 2km kênh mương nội đồng. Từ năm 2011 đến nay dự án Vwrap đã thực hiện kiên cố hoá 68,397km kênh.

 Về hạ tầng kỹ thuật, trên địa bàn huyện đã đầu tư xây dựng 5 trụ sở UBND xã, đạt 83,35% kế hoạch. Trong đó tỉnh hỗ trợ đầu tư 3 trụ sở, còn lại 2 trụ sở do huyện thực hiện.

Phát triển hạ tầng xã hội chủ yếu, 100% trạm y tế xã, Thị trấn trong huyện đã đạt chuẩn quốc gia vào năm 2012; đã xây dựng kiên cố hoá 52 phòng học và hiện đang thi công xây dựng 2 trường đạt chuẩn quốc gia. Do thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đúng mục tiêu, phù hợp với quy hoạch nên các công trình, dự án đầu tư xây dựng đều phát huy hiệu quả. Từ đó, góp phần làm cho kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, khang trang hơn, đời sống của người dân Gò Dầu ngày càng được nâng cao.

Những thành tựu đạt được trong việc phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông nông thôn ở Gò Dầu đã tạo được sự đồng thuận và phấn khởi trong nhân dân. Đây cũng chính là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân huyện nhà.

Bên cạnh những thành quả trên, qua hai năm rưỡi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, Gò Dầu cũng còn một số vấn đề đáng băn khoăn như: Chương trình kiên cố hoá trường học không đạt kế hoạch do vướng mắc công tác bồi thường; việc xây dựng trường chuẩn quốc gia không đạt; việc xây dựng chợ huyện hiện còn đang điều chỉnh quy hoạch; các dự án công trình bờ kè Thị trấn, hệ thống thoát nước Thị trấn chưa thực hiện được.

Việc nâng cấp, sửa chữa, cấp phối sỏi đỏ đường giao thông tuy đạt và vượt kế hoạch bình quân hằng năm, nhưng hiện nay còn đến 4 xã chưa hoàn thành theo kế hoạch và kết quả thực hiện của các xã, thị trấn còn mang tính chất chung chung, chưa cụ thể, chưa phản ánh đúng thực chất. Nguyên nhân một phần do trở ngại về nguồn vốn ngân sách và công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở các xã cũng còn hạn chế… 

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông giai đoạn 2011- 2015, trong thời gian tới các cấp lãnh đạo, các ngành chức năng ở huyện Gò Dầu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư để đăng ký vốn trái phiếu Chính phủ, vốn tín dụng ưu đãi, vốn ODA và vốn hỗ trợ có mục tiêu của tỉnh; hoàn thành nhanh kế hoạch và giải ngân vốn để tranh thủ sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình; nâng cao chất lượng công tác quản lý xây dựng ở tất cả các khâu, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thi công đúng tiến độ; lập dự án xây dựng chợ Gò Dầu; đẩy nhanh việc kiên cố hoá, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; tiếp tục đầu tư các tuyến đường trọng yếu, các tuyến đường theo tiêu chí nông thôn mới. Phấn đấu đến cuối năm 2014 xây dựng xã Phước Trạch và đến năm 2015 hai xã Phước Đông và Bàu Đồn sẽ đạt được 19 tiêu chí về xây dựng nông mới.

Mong muốn của lãnh đạo huyện Gò Dầu hiện nay là UBND tỉnh và các ngành chức năng tỉnh bảo đảm được nguồn vốn thực hiện kiên cố hoá, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và huyện, nhất là bảo đảm vốn theo cơ cấu đối ứng thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời Gò Dầu cũng kiến nghị lãnh đạo tỉnh đầu tư các công trình trọng yếu trên địa bàn huyện như: Chợ Gò Dầu, bờ kè chống sạt lở và ngập lũ khu dân cư Thị trấn, hệ thống thoát nước Thị trấn, hệ thống xử lý rác thải…

Nguyễn Văn Rẽ