Gò Dầu: Sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

Cập nhật ngày: 26/12/2019 - 08:30

BTNO - Ngày 25.12, Huyện ủy Gò Dầu tổ chức lễ công bố quyết định sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gò Dầu.

Đến dự có ông Trần Văn Khải- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Lê Thành Công- Bí thư Huyện ủy Gò Dầu.

Ông Lê Thành Công- Bí thư Huyện ủy (trái) trao Quyết định sáp nhập cho Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Theo Quyết định 730, Ban thường vụ Huyện ủy Gò Dầu quyết định sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy; cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Trung tâm thuộc biên chế Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gò Dầu kể từ ngày 1.12.2019.

Sau khi sáp nhập, tổ chức bộ máy, biên chế của Ban Tuyên giáo Huyện ủy gồm có 9 biên chế, trong đó có trưởng ban, 2 phó trưởng ban, 6 chuyên viên.

Sau khi sáp nhập thêm Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy là cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy có thêm chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp  vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn cấp huyện, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Thành Công- Bí thư Huyện ủy đề nghị lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ phải xây dựng quy chế làm việc kịp thời, giữ vững đoàn kết đơn vị; nghiên cứu, trao dồi thêm kiến thức để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo quy định và thực hiện kịp thời các chính sách cho cán bộ, công chức mới sáp nhập.

Trọng Cầu