BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Sơ kết công tác tuyên giáo 9 tháng năm 2022 

Cập nhật ngày: 10/10/2022 - 02:14

BTNO - Ngày 6.10, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Gò Dầu sơ kết công tác 9 tháng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Đến dự có ông Lê Thành Công- Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, ông Đỗ Định Thông- Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Gò Dầu.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 9 tháng qua, tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện ổn định; các hoạt động tôn giáo diễn ra đúng pháp luật; đời sống chính trị, văn hoá, tinh thần của người dân có nhiều chuyển biến rõ nét.

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ làm tốt công tác tham mưu cấp uỷ triển khai các nghị quyết, vấn đề liên quan đến tư tưởng, văn hoá, khoa giáo; kịp thời thông tin những nội dung, quan điểm của Đảng và Nhà nước trên các mặt đời sống kinh tế, chính trị, xã hội... đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tập trung hướng dẫn công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, công tác phòng, chống dịch Covid-19; chỉnh lý, bổ sung và biên soạn lại lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1945- 2020; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác lý luận chính trị, lịch sử Đảng, thông tin tuyên giáo, khoa giáo đều hoàn thành tốt. Mở 18 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cơ sở, đạt 100%.

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đề ra nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022: tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng; củng cố các ban chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; mở các lớp bồi dưỡng theo đúng kế hoạch; hoàn chỉnh lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1945-2020.

Hữu Bảo