BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Số người nghiện ma tuý giảm nhiều

Cập nhật ngày: 26/06/2009 - 10:49

Huyện Gò Dầu diễu hành hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống ma tuý 26.6.2009

Cách đây 10 năm, toàn huyện Gò Dầu chỉ có 12 người sử dụng ma tuý, nhưng những năm sau đó tăng lên rất nhanh. Cao điểm là năm 2003 lên đến 162 người. Sau đó nhờ sự tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý của các ngành các cấp, tập trung vào các “điểm nóng”, số người nghiện sử dụng ma tuý trên địa bàn huyện giảm dần. Cụ thể là năm 2004 giảm xuống còn 133 người, đến năm 2008 còn 44 người, và trong 6 tháng đầu năm 2009 chỉ còn 24 người. Qua khảo sát 6 tháng đầu năm 2009, toàn huyện có 6/9 xã, thị trấn có người nghiện ma tuý…

Hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng chống ma tuý 26.6, Chương trình phòng chống ma tuý giai đoạn 2006-2010… UBND huyện Gò Dầu phát động phong trào “vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người nghiện”. Kiên quyết phòng ngừa ngăn chặn, không để phát sinh người nghiện mới, tiến đến “xây dựng xã, thị trấn, cơ quan đơn vị, trường học không có ma tuý”.

N.H