BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Tập huấn hoạt động giám sát đối với thường trực HĐND xã, thị trấn

Cập nhật ngày: 25/02/2014 - 05:53

Đại biểu tham dự tập huấn

Tại buổi tập huấn, ông Lê Anh Tuấn- Phó trưởng Ban kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đã trình bày đến các đại biểu nhiệm vụ, quyền hạn và những kỹ năng giám sát về lĩnh vực ngân sách của HĐND và thường trực HĐND xã, thị trấn; Kỹ năng thẩm tra dự toán, thẩm tra quyết toán và trình tự thẩm tra, xem xét báo cáo về ngân sách của HĐND cấp xã; Kỹ năng xây dựng Nghị quyết về ngân sách của HĐND cấp xã.

Mục tiêu của đợt tập huấn nhằm trang bị cho thường trực HĐND xã, thị trấn và hai Ban HĐND huyện một số kinh nghiệm trong công tác giám sát- thẩm tra về lĩnh vực kinh tế và ngân sách, đồng thời giúp cho hoạt động của HĐND ngày càng hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Trọng Cầu