BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Thu ngân sách ước vượt 37% 

Cập nhật ngày: 10/12/2023 - 17:32

BTNO - ​Ngày 8.12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gò Dầu hội nghị đánh giá tình hình công tác trong năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Huỳnh Thanh Phương- Bí thư Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định. Ước tổng giá trị sản xuất đạt hơn 67.000 tỷ đồng, tăng hơn 11% so cùng kỳ.

Ước thu ngân sách năm 2023 hơn 325 tỷ đồng, đạt hơn 137% so kế hoạch tỉnh giao, giảm hơn 40% so cùng kỳ. Chi ngân sách hơn 648 tỷ đồng, đạt gần 135% so kế hoạch tỉnh giao, giảm hơn 18% so cùng kỳ.

Huyện triển khai thi công 73 công trình xây dựng cơ bản mới, đã đưa vào sử dụng 69 công trình. Lĩnh vực y tế, môi trường thực hiện theo đúng kế hoạch; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Công tác xây dựng chính quyền, cải cách thủ tục hành chính, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được huyện quan tâm, thường xuyên theo dõi nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khoá XII) và Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Trọng Cầu