BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Tổ chức chuyên đề nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Mặt trận

Cập nhật ngày: 01/06/2012 - 02:05

(BTNO)- Hội nghị do UB.MTTQ huyện Gò Dầu tổ chức, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của hệ thống Mặt trận. Bà Lê Thị Đổi - Phó Chủ tịch UB.MTTQ tỉnh Tây Ninh đã đến dự.

Bà Lê Thị Đổi- Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tham luận về công tác giám sát của MTTQ các xã; đồng thời tham gia thảo luận các mặt làm được và chưa được trong công tác giám sát, nhằm đưa ra những giải pháp để nâng cao chất lượng của hoạt động này trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn.

Đến nay toàn huyện Gò Dầu có 9 Ban thanh tra nhân dân và 9 Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã, thị trấn. Các Ban giám sát này đều sinh hoạt đúng định kỳ và thành viên của Ban giám sát đều được tập huấn nghiệp vụ. Thời gian qua đã tiến hành giám sát một số công trình về xây tặng nhà đại đoàn kết, cấp phát chế độ cho các gia đình chính sách, xét công nhận hộ nghèo, xoá hộ nghèo, hiệp thương giới thiệu nhân sự bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân, trưởng ấp, khu phố v.v. Qua đó góp phần làm cho bộ máy chính quyền địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh; một số công trình Nhà nước đầu tư được thực hiện công khai, minh bạch, đúng thời gian quy định.

Lý Tài – Công Kha