Góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi: Còn nhiều điều chưa ổn

Cập nhật ngày: 03/04/2013 - 11:42
HTML clipboard

(BTN)- Khi nghiên cứu kỹ dự thảo Luật Đất đai lần này, bản thân tôi cảm thấy nhiều băn khoăn. Đơn cử như, từ Điều 9 đến Điều 190 của dự thảo đã có tới 63 khoản quy định về việc Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ phải có quy định cụ thể thì mới thực hiện được. Tôi vẫn còn nhớ, sở dĩ Luật Đất đai năm 2003 chậm đi vào cuộc sống, hoặc chưa đáp ứng được thực tiễn là do việc cụ thể hoá luật quá chậm, thậm chí có điều khoản chưa kịp cụ thể hoá thì đã sửa Luật. Dự thảo Luật Đất đai lần này cũng lặp lại vấn đề này. Lại có nhiều điều, khoản liên tục như các Điều 119, 120, 121... đều thể hiện ý giao Chính phủ quy định cụ thể... Thậm chí trong cùng một điều như Điều 9, Điều 86, Điều 95 có đến 2 khoản quy định việc Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể... Đó là chưa nói đến các điều quy định giao thẩm quyền cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp tỉnh hướng dẫn thực hiện...

Ngoài ra, trong một số điều, khoản thể hiện không rõ ràng như Khoản 2, Điều 7 dự thảo nói về nguyên tắc sử dụng đất phải “Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh”. Khi nghiên cứu Khoản này,  tôi cảm thấy dường như chưa ổn, chưa bao quát. Thứ nhất, cụm từ “người sử dụng đất xung quanh” là ý muốn nói đất giáp ranh, có đường ranh chung, nhưng nếu hiểu theo nghĩa rộng hơn một chút là đất ở gần. Trong Luật, một cụm từ ai hiểu nghĩa nào cũng được là không nên và cũng không bao quát. Tại sao không sử dụng các từ “... không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người khác”, như vậy nó sẽ bao quát hơn, bởi vì trong điều kiện hiện nay, nếu một người sử dụng đất không có trách nhiệm thì không chỉ gây tổn hại đến lợi ích của những người sử dụng đất xung quanh mà còn cả khu vực cách xa hơn nữa, điều đó trong thực tiễn đã xảy ra như vấn đề ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất, bụi, tiếng ồn...

Bên cạnh đó, có điều khoản quy định quá cụ thể, thí dụ như Khoản 3, Điều 49: Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia thì phải lập bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vùng kinh tế - xã hội khi rà soát lập kế hoạch sử dụng đất năm (5) năm (2016-2020) cấp quốc gia theo quy định của Luật này. Vậy thì sau năm 2020 Luật này vẫn tiếp tục có hiệu lực, muốn tiếp tục rà soát lập kế hoạch tiếp cho phù hợp với thực tiễn thì sao? Cho nên đề nghị Luật chỉ cần quy định: Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia thì phải lập bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vùng kinh tế - xã hội khi rà soát lập kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp theo từng giai đoạn phát triển của đất nước...

Luật Đất đai là một luật rất quan trọng liên quan đến mọi người dân, luật quy định càng cụ thể thì sẽ bớt các văn bản hướng dẫn thi hành, dễ đi vào cuộc sống, nên ngoài việc tổ chức cho đông đảo người dân góp ý, những người soạn thảo cũng cần nghiên cứu tiếp thu một cách đầy đủ, khoa học, bảo đảm có hiệu quả cao nhất.

NGUYÊN KHÔI