BAOTAYNINH.VN trên Google News

Góp ý kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh năm 2015

Cập nhật ngày: 14/08/2014 - 07:51

Hội nghị do ông Huỳnh Văn Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan.

Quang cảnh hội nghị.

Trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực từ đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể đến ý thức chấp hành quy định pháp luật về BVMT. Để làm được điều này, Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) đã phối hợp với các sở, ngành, các cấp chính quyền địa phương tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng về BVMT và tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, Ngày quốc tế đa dạng sinh học, Ngày môi trường thế giới bằng các hoạt động thiết thực, như treo băng ron, khẩu hiệu, phát tờ rơi và tổ chức mít tinh, diễu hành, sinh hoạt chuyên đề, hướng dẫn người dân tự giác hạn chế sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu có phát sinh khí thải gây hiệu ứng nhà kính; tổ chức các hoạt động làm sạch môi trường; vận động người dân không vứt rác bừa bãi, đổ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng…

Ngoài ra, Sở TN&MT còn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao kiến thức BVMT cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, cán bộ làm công tác BVMT từ tỉnh đến cơ sở…

Trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TN&MT và UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Tổng Cục Môi trường, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và chính quyền địa phương các cấp tổ chức thanh, kiểm tra 645 cơ sở. Kết quả đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 184 cơ sở với tổng số tiền phạt trên 8,4 tỷ đồng, tạm định chỉ 14 cơ sở để khắc phục hậu quả gây ô nhiễm môi trường.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Qua đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch BVMT năm 2013 và 2014, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường tỉnh Tây Ninh năm 2015.

Mục tiêu tổng quát của kế hoạch năm 2015 là giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh; các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải đảm bảo xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trước khi xả ra hệ thống sông, suối, kênh, rạch…

Dự toán ngân sách chi sự nghiệp môi trường năm 2015 là 48 tỷ đồng. Dự kiến các chỉ tiêu môi trường trong năm 2015 phải đạt gồm: 33% tỷ lệ che phủ rừng, 100 % dân cư được sử dụng nước sạch ở đô thị, 100% khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường, 100% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng bị xử lý, 100% chất thải rắn đô thị và chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý về kế hoạch, chỉ tiêu môi trường được đề ra trong năm 2015, đồng thời đề xuất một số giải pháp cụ thể để việc thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu trong năm 2015 được thuận lợi hơn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch rất quan trọng, phải đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế trong tỉnh và các địa phương, tránh tình trạng chạy theo chỉ tiêu, thành tích làm mất tính thực chất, hiệu quả của công tác.

Thùy Dương