Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Gương mẫu nói và làm theo Nghị quyết của Đảng 

Cập nhật ngày: 29/11/2019 - 09:11

Mới đây, trong chuyến công tác về cơ sở, chúng tôi được một cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng của địa phương thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém của một số tổ chức cơ sở đảng. Đó là tình trạng không ít chi bộ thôn, bản, khu dân cư duy trì sinh hoạt định kỳ chưa đều; cấp ủy chưa chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt, còn lúng túng trong điều hành; dự thảo nghị quyết còn chung chung, na ná nhau.

Có những chi bộ hơn 10 đảng viên, nhưng cả buổi sinh hoạt chỉ 1-2 ý kiến đóng góp sơ sài, tựu trung là “nhất trí cao với dự thảo nghị quyết!”. Một số đảng viên không mang theo sổ ghi chép, ít phát biểu, thậm chí làm việc riêng, sử dụng điện thoại trong suốt buổi sinh hoạt… Có đảng viên khi đóng góp ý kiến thì không hiến kế, bàn giải pháp lãnh đạo mà nặng về kêu khó, kêu khổ, đề nghị được cấp trên giúp đỡ, quan tâm đầu tư…

Thực tế, không chỉ trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy mà trong tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn… của cấp trên, không ít nơi còn tình trạng làm qua loa, chiếu lệ; xem nhẹ việc thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị để xây dựng chương trình hành động sát đúng, hiệu quả.

Cũng vì nguyên nhân này mà một số cán bộ, đảng viên không nắm chắc chủ trương, đường lối, chính sách, thậm chí hiểu sai, có những lời nói, việc làm “lệch chuẩn”, trái với chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước, gây chia rẽ, nghi kỵ, mất đoàn kết nội bộ; có biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng xuyên tạc, kích động, chống phá.

Ảnh minh họa. Nguồn: tuyengiao.vn.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng huấn thị: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết một cách thực chất không những góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, để nghị quyết, chủ trương, chính sách thực sự đi vào cuộc sống, lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, quần chúng mà còn giúp từng cán bộ, đảng viên nâng cao trách nhiệm, nhận thức chính trị, tư tưởng, gương mẫu nói và làm theo nghị quyết của Đảng.

Thực hiện tốt phần việc này còn tạo không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết trong tập thể; nâng cao ý thức, xác định rõ trách nhiệm chính trị của cán bộ, đảng viên và tập thể trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hiện nay, các cấp ủy, tổ chức đảng đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, nhiệm vụ hết sức quan trọng là cấp ủy các cấp phải quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên; nắm chắc tình hình nội bộ, tăng cường cung cấp thông tin chính thống, tích cực; chủ động đấu tranh phản bác thông tin giả, sai sự thật và những quan điểm, luận điệu sai trái, âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hơn ai hết, từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cấp ủy viên… phải phát huy vai trò gương mẫu trong sinh hoạt Đảng, trong thực hiện nghị quyết của cấp ủy; thẳng thắn đấu tranh phê bình và tự phê bình; tích cực học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định của cấp trên; hiểu đúng, nói và làm theo nghị quyết của Đảng; nêu gương sáng về đạo đức, lối sống; nói đi đôi với làm để cấp dưới và quần chúng tin tưởng, noi theo.

Nguồn qdnd