Hạ sĩ quan, chiến sĩ phải cắt tóc 3 phân

Cập nhật ngày: 29/03/2014 - 08:15

Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, kiểm tra việc cắt tóc 3 phân tại Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng Tham mưu).

Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh kiểm tra việc cắt tóc tại Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng tham mưu).

Chỉ thị nêu rõ, việc chấn chỉnh, xây dựng lễ tiết tác phong quân nhân đã được các cơ quan, đơn vị trong toàn quân chú trọng, góp phần từng bước nâng cao phong cách quân nhân.

Tuy nhiên, với nam quân nhân là hạ sĩ quan, chiến sĩ, việc cắt tóc chưa thống nhất, vẫn còn dài - ngắn khác nhau. Cá biệt, một số để tóc quá dài hoặc quá ngắn, một số để râu, ria thiếu nghiêm túc gây phản cảm, làm mất đi phong cách quân nhân, ảnh hưởng tới hình ảnh và bản chất, truyền thống của quân đội.

Từ thực tế trên và căn cứ kết quả chỉ đạo thí điểm cắt tóc ngắn 3 phân của Bộ Tổng tham mưu, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh chỉ thị, nam hạ sĩ quan, chiến sĩ và nam học viên chưa phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp học tại các trường trong quân đội cắt tóc 3 phân, không để râu, ria. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 1/4.

Cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp thường xuyên quán triệt cán bộ, chiến sĩ của cơ quan, đơn vị thuộc quyền hiểu rõ và thực hiện nghiêm túc về quy định cắt tóc 3 phân; thường xuyên kiểm tra chấn chỉnh, nhắc nhở những quân nhân, đơn vị thực hiện không đúng.

Tổng cục Chính trị chỉ đạo cơ quan chức năng và đơn vị trong toàn quân tuyên truyền, giáo dục xây dựng tinh thần tự giác chấp hành nghiêm chỉ thị của Bộ.

Bộ Tổng tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan chức năng đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị trong toàn quân.

Theo Quân đội nhân dân