Hàn Quốc hỗ trợ chế tác các nhạc cụ nhã nhạc Huế

Cập nhật ngày: 08/07/2010 - 09:51

Theo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, Hàn Quốc giúp hỗ trợ chế tác nhạc cụ nhã nhạc Huế, bao gồm các loại bộ biên chung và biên khánh (tức dàn chuông đồng và khánh đá) - vốn là những loại nhạc cụ mà kỹ thuật chế tác và kỹ năng sử dụng vẫn còn tồn tại hiện nay tại Hàn Quốc.

Dự kiến, bộ biên chung và biên khánh sẽ được chế tác xong vào cuối năm 2010 và sẽ được diễn tấu thử nghiệm trong dịp Lễ tế Xã tắc được tổ chức đầu năm 2011. Sau đó tiếp tục được nghiên cứu điều chỉnh để diễn tấu chính thức trong Lễ tế Nam Giao của Festival Huế 2012.

Bộ biên chung, biên khánh.

Đây là kết quả hợp tác giữa Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế với Hàn Quốc, đặc biệt là Trung tâm nghiên cứu Nghệ thuật biểu diễn truyền thống Quốc gia Hàn Quốc.

Ngoài ra, Hàn Quốc còn phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế trong việc tập huấn chương trình, trao đổi nghiên cứu các loại nhạc cụ truyền thống, nhất là quy trình chế tác bộ biên chung biên khánh.

Bộ biên chung và biên Khánh được sử dụng trong dàn nhạc cung đình Huế dưới triều Nguyễn, loại nhạc cụ này hiện đã bị thất truyền về công nghệ sản xuất và thể thức trình diễn ở Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 đến nay.

Trước đây, trong khuôn khổ dự án Nhã nhạc do Quỹ Tín thác Nhật Bản tài trợ thông qua UNESCO (giai đoạn 2005-2009) đã có đề cập đến vấn đề này. Nhưng do hạn chế về thời gian và nguồn kinh phí nên chương trình mới chỉ ở mức lập hồ sơ nghiên cứu khoa học để làm tiền đề cho hoạt động chế tác và nghiên cứu thể thức diễn tấu về sau này...

(Theo Vietnam+)