BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hàng chục đảng viên bị thi hành kỷ luật

Cập nhật ngày: 21/10/2014 - 12:41

Hôm 20.10, ông Nguyễn Ngọc Dũng – Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 9 tháng, và đề ra phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2014.

Theo UBKT Tỉnh uỷ, trong 9 tháng năm 2014, ở các cấp uỷ đảng, có 77 đảng viên bị thi hành kỷ luật. Trong đó cấp uỷ viên các cấp là 28, gồm 07 huyện uỷ viên và tương đương, 12 đảng uỷ viên cơ sở và 09 cấp uỷ viên. Theo đó, có 50 đảng viên bị khiển trách, 22 đảng viên bị cảnh cáo, 03 đảng viên bị cách chức và 02 đảng viên bị khai trừ.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ phát biểu tại Hội nghị.

Các đảng viên này chủ yếu vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; phẩm chất đạo đức, lối sống; đoàn kết nội bộ; những điều đảng viên không được làm; tham nhũng, cố ý làm trái; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý… Ngoài ra còn có 02 đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt, 24 đảng viên bị xoá tên, cho rút, 04 đảng viên bị xử lý hành chính.

Bên cạnh đó, có 02 tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật, gồm 01 khiển trách và 01 cảnh cáo, chủ yếu vi phạm về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ.

Thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định (Điều 32 Điều lệ Đảng), UBKT các cấp cũng đã thi hành kỷ luật 17 đảng viên, trong đó 05 đảng viên bị khiển trách, 07 đảng viên bị cảnh cáo, 05 đảng viên bị khai trừ. Ngoài ra còn có 05 đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt.

Một đại biểu UBKT cấp huyện phát biểu tại Hội nghị.

Tiến hành kiểm tra và có kết luận đối với 43 tổ chức đảng về quản lý, sử dụng ngân sách và sản xuất kinh doanh, phát hiện 06 tổ chức đảng vi phạm, số tiền phải truy thu hơn 6 triệu đồng. Kiểm tra và có kết luận đối với 425 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí, phát hiện 56 tổ chức đảng vi phạm, truy thu hơn 17 triệu đồng; 93 đảng viên vi phạm, truy thu đảng phí hơn 2,3 triệu đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Dũng – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ yêu cầu UBKT các khối Đảng, LLVT, các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đồng thời tích cực phối hợp, tham mưu cho các cấp uỷ đảng trong việc chuẩn bị nhân sự, tiến tới Đại hội Đảng các cấp. Bên cạnh đó, UBKT các cấp cần nhanh chóng tham mưu cho các cấp uỷ đảng củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy bảo đảm theo quy định.

Đặng Hoàng Thái