BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND các huyện DMC, Trảng Bàng tiến hành kỳ họp đầu tiên

Cập nhật ngày: 17/06/2011 - 11:07

Huyện Dương Minh Châu:

Ngày 17.6.2011, HĐND huyện Dương Minh Châu nhiệm kỳ 2011-2016 tiến hành kỳ họp thứ nhất. Tham dự kỳ họp có đầy đủ 32 đại biểu mới trúng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Các thành viên UBND huyện Dương Minh Châu nhiệm kỳ 2011 – 2016

Kỳ họp đã tiến hành các nghi thức luật định và thông qua báo cáo kết quả bầu cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016; báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu HĐND… sau đó đã tiến hành bầu cử các chức danh HĐND, UBND, 2 ban HĐND, thư ký kỳ họp và Hội thẩm nhân dân. Kết quả ông Nguyễn Nam Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện DMC, nhiệm kỳ 2011 -2016. Bà Tô Thị Tường, Bí thư Đảng uỷ xã Chà Là được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện. Ông Nguyễn Thanh Phiên, được tái cử chức danh Uỷ viên TT HĐND huyện. Chủ tịch HĐND huyện mới trúng cử đã giới thiệu nhân sự để kỳ họp bầu chức danh Chủ tịch UBND. Kết quả ông Trần Văn To, được tái cử chức danh Chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Mộng Tín và bà Trần Thị Kim Duyên được tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016.

NGUYỄN CÔNG DÂN

 

Huyện Trảng Bàng:

Cùng ngày, kỳ họp thứ I HĐND huyện Trảng Bàng khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016 cũng đã diễn ra với sự tham dự của 36 đại biểu vừa trúng cử vào HĐND huyện

Báo cáo tại kỳ họp, Uỷ ban Bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 huyện Trảng Bàng cho biết, qua cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, có 36 đại biểu trúng cử vào HĐND huyện khoá X (thiếu 1 đại biểu). 

Các thành viên UBND huyện Trảng Bàng nhiệm kỳ 2011-2016

Tại kỳ họp, HĐND huyện khoá X đã bầu ông Trần Văn Khải, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Văn Mượn làm Phó Chủ tịch HĐND huyện và ông Nguyễn Văn Thiệu làm Uỷ viên Thường trực HĐND huyện. Ông Trần Văn Minh, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016. Các ông Nguyễn Thành Tiễn, Nguyễn Duy Hoà và Văn Tiến Dũng được bầu làm Phó Chủ tịch UBND huyện. 

Cũng tại kỳ họp, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trảng Bàng đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các hội nghị tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016. Các đại biểu còn nghiên cứu các báo cáo: Một số kinh nghiệm rút ra hoạt động HĐND huyện Trảng Bàng khoá IX (nhiệm kỳ 2004-2011); một số nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 1992 và Nghị quyết sửa đổi bổ sung Hiến pháp năm 1992; báo cáo của UBND huyện về nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2011. 

D.H