BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND các huyện Gò Dầu, Châu Thành: Khai mạc kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Cập nhật ngày: 21/07/2011 - 10:05

(BTNO)- HĐND các huyện Gò Dầu, Châu Thành khai mạc kỳ họp thứ hai, nhiệm kỳ 2011 - 2016 vào ngày 21.7.

* Gò Dầu: Tại kỳ họp lần này, UBND huyện thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011; báo cáo thực hiện thu chi ngân sách, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2011; báo cáo tổng kết năm học 2010 - 2011 và công tác chuẩn bị năm học mới 2011 - 2012. Thường trực HĐND và hai Ban HĐND huyện thông qua các báo cáo tình hình hoạt động của HĐND và của hai Ban trong 6 tháng đầu năm. Ngoài ra các đại biểu còn được nghe UB.MTTQVN huyện thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; các ngành bảo vệ pháp luật thông qua báo cáo 6 tháng đầu năm.

Toàn cảnh kỳ họp

Theo báo cáo của UBND huyện Gò Dầu, trong 6 tháng qua, cơ cấu kinh tế của huyện tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng cơ bản và dịch vụ tăng, tỷ trọng nông nghiệp giảm. Tổng giá trị sản xuất toàn huyện được 1.111,74 tỷ đồng, đạt 46,81% nghị quyết (NQ) cả năm. Trong đó giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ được 497,350 tỷ đồng, đạt 52,35% so NQ năm, tăng 13,93% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng được 360,924 tỷ đồng, đạt 45,68% NQ năm, tăng 45,59% so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng là 21.191 ha, đạt 76,27% NQ năm. Vụ đông xuân 2010 - 2011 nông dân được mùa, nông sản bán được giá nên đã cải thiện được đời sống nông dân và nông thôn. Việc đầu tư cho xã điểm Phước Trạch theo Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn được quan tâm thực hiện và duy trì thường xuyên. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện là 36,482 tỷ đồng, đạt 61,63% kế hoạch tỉnh giao và tăng 24,57% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách là 69,856 tỷ đồng đạt 52,17% kế hoạch tỉnh giao và đạt trên 54% kế hoạch huyện.

Vụ đông xuân 2010 - 2011 nông dân Gò Dầu trúng mùa, bán được giá.

Chương trình kiên cố hoá trường lớp được quan tâm thực hiện. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao được quan tâm tổ chức thường xuyên để phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh cho nhân dân. Huyện đã giải quyết việc làm được 1.413 lao động, đạt 52,33% so với kế hoạch năm. Việc chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo được thực hiện đúng quy định. Công tác phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011 được thực hiện chu đáo, cấp phát kinh phí, thăm hỏi đúng kế hoạch, đảm bảo đúng theo chế độ quy định. Thực hiện kế hoạch giảm nghèo năm 2011, trong 6 tháng đầu năm huyện đã giảm được 266 hộ nghèo, đạt 29,7% kế hoạch năm. Tình hình an ninh chính trị giữ vững ổn định. Công tác quản lý hộ tịch được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện kịp thời.

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2011, huyện cũng còn những mặt chưa thực hiện tốt: Công tác giảm nghèo, công tác vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt thấp; tỷ lệ học sinh bỏ học cao, nhất là bậc THPT; hoạt động của các trung tâm văn hóa - thể thao - học tập cộng đồng các xã chưa có hiệu quả, từng lúc từng nơi vẫn còn xảy ra vi phạm về dịch vụ văn hoá; giá cả tăng cao, đời sống công nhân ngày càng gặp nhiều khó khăn; tình hình hoạt động của tội phạm hình sự, nhất là trộm cắp tài sản còn diễn ra phức tạp; tai nạn giao thông gia tăng…

D.H

 

* Châu Thành: Tham dự kỳ họp thứ hai của HĐND huyện Châu Thành có ông Võ Hùng Việt - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Báo cáo tại kỳ họp, UBND huyện Châu Thành cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2011 tổng giá trị sản xuất ước thực hiện trên 911 tỷ đồng, tăng 15% so cùng kỳ. Trong đó, ngành Nông - lâm - thuỷ sản đạt trên 467 tỷ đồng, tăng 9% so cùng kỳ; giá trị ngành Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt 208 tỷ đồng, tăng 29% so cùng kỳ; giá trị ngành Thương mại dịch vụ được gần 236 tỷ đồng, tăng 17% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2011 trên địa bàn huyện được trên 35 tỷ đồng, đạt 54% so kế hoạch huyện giao.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Châu Thành khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, huyện Châu Thành đang thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên và phấn đấu tăng thu ngân sách thêm 8%, tạm dừng 30 công trình xây dựng, tiết kiệm trên 790Kwh. Trong các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội trong 6 tháng qua được huyện thực hiện có hiệu quả, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm,các mặt hoạt động trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế như: Tổng giá trị sản xuất tăng so với cùng kỳ nhưng chưa đạt yêu cầu; lĩnh vực trồng trọt còn mang tính tự phát, thiếu bền vững; còn 5 khoản thu ngân sách đạt dưới 50% và có 4 xã thu đạt thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của huyện. Đối với công tác đầu tư xây dựng cơ bản, vẫn còn tình trạng chủ đầu tư thực hiện thủ tục hồ sơ chưa kịp thời, tiến độ giải ngân chậm, tình trạng công nhân đình công, lãn công còn diễn biến phức tạp; công tác phổ cập còn gặp nhiều khó khăn, trình độ chuyên môn của một số cán bộ công chức chưa đáp ứng theo tiêu chuẩn và yêu cầu nhiệm vụ công tác cải cách hành chính.

Duy Thức