BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND Gò Dầu: Tăng cường giám sát việc thực hiện 3 khâu đột phá

Cập nhật ngày: 30/01/2015 - 06:05
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND năm 2014.

Trong năm 2014, hoạt động giám sát, khảo sát, phúc tra của Thường trực và 2 Ban HĐND huyện đảm bảo đúng theo chương trình kế hoạch đề ra. Đặc biệt là việc tăng cường giám sát, khảo sát phúc tra theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện 3 khâu đột phá và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (MTQGXDNTM).

Ngoài ra HĐND huyện còn tăng cường giám sát, khảo sát, phúc tra các ý kiến, kiến nghị bức xúc của cử tri. Đáng lưu ý như: giám sát các đơn vị xã về công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình MTQGXDNTM; giám sát hoạt động điều hành của Trung tâm Văn hóa-Thông tin- Thể thao huyện và việc hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao- Học tập cộng đồng của các xã;

Khảo sát tình hình xây dựng hàng rào lấn chiếm đường giao thông nông thôn của hộ dân ở xã Cẩm Giang, tình hình xử lý bãi rác ở xã Thanh Phước, tình hình gây ô nhiễm môi trường của một công ty trên địa bàn xã Thạnh Đức, việc khai thác đất phún, sử dụng đất phún, rào chắn các hầm khai thác đất phún, tình hình các phòng học trên địa bàn huyện không đưa vào sử dụng...

Qua giám sát, khảo sát, HĐND huyện đã chỉ ra những hạn chế, và có những kiến nghị xác đáng với các cơ quan ban ngành và UBND huyện, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan và UBND huyện thực hiện hoàn thành Nghị quyết năm 2014 của HĐND huyện đề ra. Thường trực HĐND huyện đã tổ chức nhiều cuộc tập huấn, tọa đàm, học tập kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động HĐND và làm tốt công tác hướng dẫn đối với hoạt động của Thường trực HĐND các xã, thị trấn...

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 của HĐND huyện Gò Dầu là tiếp tục thực hiện chương trình giám sát nội dung 3 khâu đột phá theo Nghị quyết của Huyện ủy, chương trình MTQGXDNTM, tình hình vệ sinh môi trường, khai thác khoáng sản...

Nhân hội nghị, UBND huyện Gò Dầu khen thưởng cho 6 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND năm 2014.

N.H