BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND huyện Tân Châu: Sơ kết hoạt động 6 tháng năm 2013

Cập nhật ngày: 07/06/2013 - 05:55
HTML clipboard

(BTNO)- Theo báo cáo của HĐND huyện Tân Châu, trong 6 tháng đầu năm 2013, HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn hoạt động đảm bảo theo quy định của Luật và quy chế; luôn thể hiện tính chủ động, tích cực trong hoạt động. Công tác phối hợp giữa thường trực HĐND, UBND, UB.MTTQ huyện, xã, thị trấn đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong việc phối hợp cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; phối hợp khảo sát, giám sát giữa hai kỳ họp.

Ông Đỗ Ngọc Luông- Chủ tịch HĐND huyện Tân Châu phát biểu tại hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2013.

Về công tác giám sát, thường trực HĐND huyện và hai ban HĐND huyện đã tổ chức giám sát được 4 cuộc, phúc tra 2 cuộc. Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện giám sát tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với việc cấp phát thẻ BHYT, giải pháp đạt 60% tỷ lệ toàn dân tham gia BHYT; Phúc tra việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực môi trường đối với Phòng Tài nguyên- Môi trường. Ban Pháp chế HĐND huyện cũng đã tổ chức giám sát việc tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013; phúc tra việc thực hiện chức năng tham mưu UBND trong xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Phòng Tài nguyên môi trường.

Về công tác tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND huyện phối hợp UB.MTTQVN huyện tổ chức cho đại biểu HĐND huyện, xã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5. Tại các điểm tiếp xúc đã có gần 5.000 cử tri tham dự, có 443 ý kiến, kiến nghị, chủ yếu về lĩnh vực tài nguyên, môi trường, giao thông, điện…

Về công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tại các kỳ tiếp dân theo định kỳ, Thường trực HĐND huyện, xã nhận được 6 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân. Đến nay đã có 4/6 đơn khiếu nại được giải quyết, còn 2 đơn đã chuyển đến các ngành chức năng có liên quan giải quyết theo luật định.

Ngọc Mến