BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND huyện Châu Thành: Giám sát việc thực hiện chức năng tham mưu của Phòng Nội vụ 

Cập nhật ngày: 18/06/2024 - 19:15

BTNO - Sáng 18.6, Ban Pháp chế HĐND huyện Châu Thành tổ chức giám sát việc thực hiện chức năng tham mưu của Phòng Nội vụ huyện liên quan đến các lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức huyện, xã và thực hiện Đề án vị trí việc làm.

Quang cảnh buổi giám sát.

Phòng Nội vụ huyện Châu Thành cho biết, hiện nay, huyện có 11 cơ quan hành chính và 60 đơn vị sự nghiệp công lập. Tổng biên chế được giao là 1.841 biên chế, trong đó, số lượng cán bộ, công chức được giao 91 biên chế; số lượng viên chức được giao 1.729 biên chế (sự nghiệp giáo dục 1.699 người; sự nghiệp văn hóa 15 người; sự nghiệp khác 15 người); định biên số lượng người làm việc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện là 21 người.

Số viên chức của huyện có mặt đến ngày 31/5/2024 là 1.430/1.729 viên chức (khuyết 299 biên chế, trong đó Sự nghiệp giáo dục khuyết 290 viên chức; sự nghiệp văn hóa khuyết 01 viên chức; sự nghiệp khác khuyết 08 viên chức).

Về số lượng cán bộ, công chức cấp xã được giao năm 2024 là 331 người, trong đó cán bộ 180, công chức 151 người; hiện nay khuyết 23 người (cán bộ khuyết 04 người, công chức khuyết 19 người).

Để thực hiện xây dựng và phê duyệt Đề án vị trí việc làm, Phòng Nội vụ Châu Thành đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc UBND huyện quản lý khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Đề án vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn có nhiều ý kiến đóng góp, phân tích những kết quả đạt và chưa đạt trong thực hiện chức năng tham mưu của Phòng Nội vụ liên quan đến các lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã và thực hiện Đề án vị trí việc làm.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, bà Lê Xuân Hiệp- Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Châu Thành, trưởng đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới, Phòng Nội vụ huyện tiếp tục tham mưu kế hoạch tuyển dụng, nhất là đối với ngành Giáo dục để bảo đảm đủ biên chế cho việc dạy học; tuyển dụng phải đúng quy trình, quy định của pháp luật; tiếp tục tham mưu văn bản chỉ đạo cơ quan, đơn vị về sắp xếp theo đề án vị trí việc làm, đồng thời phải có kế hoạch kiểm tra việc phân công nhiệm vụ theo vị trí việc làm.

Gia Hân