HĐND huyện Châu Thành: Tổ chức kỳ họp thứ 13 

Cập nhật ngày: 18/04/2021 - 10:08

BTNO - Ngày 16.4, HĐND huyện Châu Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 13 miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 và xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 15.12.2020 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021.

Chủ tọa kỳ họp biểu quyết.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND huyện thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Võ Văn Vu. Trước đó, ông Vu được Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành điều động, phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thanh Điền. Hội nghị đã biểu quyết thống nhất 100%  miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Vu.

Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành, Thân Văn Nhân tặng hoa cho ông Võ Văn Vu.

Các đại biểu biểu quyết thông qua việc sửa đổi nội dung điểm b, khoản 2, Điều 2, Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 15.12.2020 của Hội đồng nhân dân huyện, khóa XI về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 cụ thể là giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 còn 0,2% tương ứng với 81 hộ.

Gia Hân