BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND huyện DMC: Đề ra các chỉ tiêu nghị quyết sát với thực tế địa phương

Cập nhật ngày: 22/03/2011 - 10:40

Ngày 22.3.2011, HĐND huyện Dương Minh Châu tổ chức hội nghị tổng kết các hoạt động trong nhiệm kỳ 2004 - 2011.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Thường trực HĐND, TTUBND huyện, MTTQ và các Ban thuộc HĐND, Viện Kiểm sát, Toà án nhân dân cho thấy: Trong nhiệm kỳ 2004 - 2011, HĐND huyện đã tổ chức 17 kỳ họp định kỳ và bất thường theo quy định. Tại các kỳ họp HĐND đã ban hành 111 nghị quyết, trong đó có 57 nghị quyết về phát triển KT-XH và QP-AN; 54 nghị quyết có liên quan công tác tổ chức, nhân sự. Các nghị quyết bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, các luật, đúng chủ trương và định hướng phát triển KT-XH của địa phương. Các chỉ tiêu nghị quyết đề ra đều sát với thực tế và có tính khả thi cao.

Bí thư Huyện uỷ Bùi Công Sơn tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân

Hoạt động giám sát được thực hiện đúng chức năng, quyền hạn, ngoài giám sát thông qua văn bản, trong nhiệm kỳ đã tổ chức 78 cuộc giám sát chuyên đề, 33 ý kiến giám sát trực tiếp thông qua chất vấn tại kỳ họp. Qua hoạt động giám sát đã đưa ra 643 kiến nghị yêu cầu UBND huyện, các xã, các ngành giải quyết, chấn chỉnh.

Về hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân được tổ chức thực hiện theo đúng quy định, hầu hết đại biểu HĐND huyện tham gia đầy đủ các kỳ tiếp xúc với cử tri; ghi nhận 383 ý kiến, kiến nghị; tỷ lệ giải quyết và trả lời đạt trên 92%. Các đại biểu HĐND huyện có lịch tiếp công dân tại các xã theo định kỳ hằng tuần; đã tiếp 411 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, nhận 57 đơn; hơn 80% đơn được giải quyết kịp thời, dứt điểm. Công tác kiểm sát; xét xử và thi hành án đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng pháp luật, không xảy ra oan sai, không bỏ sót tội phạm.

Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh và giấy khen của Chủ tịch UBND huyện vì đã có thành tích trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2004-2011.

KHẮC LUÂN