BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND huyện Dương Minh Châu hoàn thành kỳ họp thứ 9, khoá X

Cập nhật ngày: 21/12/2014 - 12:00

Ông Nguyễn Ngọc Dũng- Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến dự.

Năm 2014, huyện Dương Minh Châu đạt và vượt kế hoạch 21/21 chỉ tiêu chủ yếu, 13/15 chỉ tiêu ngành đạt và vượt kế hoạch, chỉ có 2 chỉ tiêu ngành là tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu nông nghiệp và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế còn chưa đạt.

Năm qua, tổng giá trị sản xuất các ngành trên địa bàn huyện (theo giá hiện hành) được 9.670 tỷ đồng, đạt gần 119% kế hoạch và tăng 12,4% so cùng kỳ. Trong đó giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt trên 3.900 tỷ đồng, tăng 7,5%; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt trên 4.300 tỷ đồng, đạt gần 146%, tăng trên 16%; thương nghiệp - dịch vụ đạt 1.400 tỷ đồng, tăng gần 15% so cùng kỳ năm trước.

Đại biểu HĐND huyện Dương Minh Châu biểu quyết thông qua phương hướng kế hoạch năm 2015.

Tổng thu ngân sách nhà nước gần 102 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch, so cùng kỳ tăng 13%. Ước chi ngân sách cấp huyện đến cuối năm là 309 tỷ đồng, đạt 199% dự toán đầu năm.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản với tổng nguồn vốn gần 100 tỷ đồng, khối lượng thực hiện đạt 115% kế hoạch, giải ngân trên 99% kế hoạch. Thu hút đầu tư thực hiện các dự án được đẩy mạnh. Chỉ riêng tại khu công nghiệp Chà Là, Công ty Cansport Việt Nam đã thu hút, tạo việc làm cho trên 18.000 lao động trong và ngoài địa phương.

Đối với công tác xây dựng nông thôn mới, tổng vốn đầu tư trên 25 tỷ đồng, trong đó nhân dân và các tổ chức kinh tế đóng góp gần 3 tỷ đồng. Đến cuối năm 2014, ở huyện có 7/10 xã đạt 10/19 tiêu chí; trong đó xã Chà Là đạt 15 tiêu chí, xã Phước Ninh 14 tiêu chí, riêng xã Bến Củi phấn đấu đạt 19/19 tiêu chí.

Nhiều hạng mục công trình như đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế ở xã trọng điểm Bến Củi và các xã điểm Chà Là, Phước Ninh được xây dựng, đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đời sống nhân dân.

Các hoạt động văn hóa, xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân, chăm lo hộ nghèo được đảm bảo. Công tác quốc phòng địa phương được đẩy mạnh. Huyện đã hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ.

Tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Dương Minh Châu khóa X, các đại biểu đã nhất trí thông qua phương hướng nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện trong năm 2015.

Giang Sơn