BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND huyện Dương Minh Châu: Tập huấn hướng dẫn hoạt động HĐND các cấp

Cập nhật ngày: 20/04/2013 - 08:52
HTML clipboard

(BTNO)- Nhằm nâng cao lý luận và thực tiễn về hoạt động của HĐND cấp huyện, xã trong thực hiện chức năng giám sát, thẩm tra và quyết định của HĐND, mới đây, Thường trực HĐND huyện Dương Minh Châu tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn hoạt động HĐND cấp huyện, xã, thị trấn. Tham dự hội nghị có ông Lê Anh Tuấn- Phó Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh, cùng đại diện các ban HĐND huyện, chủ tịch và phó chủ tịch HĐND các xã trên địa bàn huyện Dương Minh Châu.

Ông Lê Anh Tuấn- Phó Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh hướng dẫn các hoạt động của HĐND.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe các báo cáo tham luận chuyên đề của đại diện Thường trực HĐND các xã Suối Đá, Phước Minh, Truông Mít về giám sát, thẩm tra công tác lập dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước địa phương. Các đại biểu cũng đã nghe ông Lê Anh Tuấn báo cáo trao đổi, hướng dẫn kỹ năng thẩm tra, giám sát về nội dung này; tạo điều kiện để các đại biểu thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm xung quanh các vấn đề về xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát; việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch giám sát; xác định đối tượng, thời gian giám sát phù hợp; xác định chủ thể giám sát, thu thập thông tin chuẩn vị tài liệu, tư liệu liên quan; quy trình cơ bản của chuyên đề giám sát; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận giám sát; những kỹ năng cơ bản trong công tác giám sát và thẩm tra việc lập dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước…

Kim Chi