BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND huyện Gò Dầu: Giám sát công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 12/03/2014 - 06:40

Nội dung giám sát chủ yếu về các phương thức, giải pháp tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; kế hoạch, giải pháp thực hiện các tiêu chí chưa đạt.

Ông Phan Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Trạch báo cáo tình hình thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới tại buổi giám sát.

Theo báo cáo của UBND xã Phước Trạch, năm qua, xã đã triển khai các nội dung về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho cán bộ, đảng viên và quần chúng được 167 cuộc có gần 5.700 lượt người dự; các tổ chức Mặt trận, đoàn thể sinh hoạt lồng ghép ở 55 tổ tự quản, 6 cụm dân cư, phát hơn 2.000 tờ rơi Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới đến từng hộ gia đình; tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh xã, cụm/trạm truyền thanh ấp; nêu gương tập thể, cá nhân điển hình trong công tác xây dựng nông thôn mới…

Nhờ tích cực tuyên truyền, xã nhận được sự ủng hộ tích cực của đại đa số nhân dân địa phương; hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã tự nguyện đóng góp trên 750 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn và thủy lợi, góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện đạt 15/19 tiêu chí.

Bốn tiêu chí còn lại chưa đạt gồm tiêu chí về trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, thu nhập đã được Ban chỉ đạo của xã xây dựng kế hoạch và đưa ra nhiều giải pháp thực hiện, phấn đấu hoàn thành trong năm 2014.

Nhân dân Gò Dầu tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Tại buổi giám sát, ông Lê Văn Khôi, Phó Chủ tịch HĐND huyện- Trưởng đoàn giám sát yêu cầu cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, để người dân hiểu hơn về công tác xây dựng nông thôn mới; đôn đốc các cấp, các ngành chức năng cấp trên hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt.

Nguyễn Bình