HĐND huyện Gò Dầu giám sát việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai 

Cập nhật ngày: 21/09/2020 - 19:22

BTNO - Ngày 21.9, Thường trực HĐND huyện Gò Dầu tổ chức đoàn giám sát tình hình tiếp nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của người dân liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn các xã Cẩm Giang. Ông Phạm Văn Phỉ- Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn giám sát.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo đó, từ đầu năm 2020 đến nay, UBND xã Cẩm Giang phân công lãnh đạo xã tiếp công dân tại trụ sở UBND được hơn 100 ngày, tiếp được 25 lượt người dân và nhận 25 đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Qua đó, xã đã đưa ra hòa giải 24/25 đơn và hòa giải thành 11 đơn, không thành 13 đơn, còn 01 đơn đang xác minh giải quyết, các đơn đều được giải quyết đúng theo thời gian qui định.

Đồng thời, xã còn phân công Công chức Tư pháp- Hộ tịch xã thường xuyên tiếp dân vào các ngày trong tuần. Việc tiếp dân được ghi chép vào sổ và theo dõi đúng theo qui định của Luật tiếp công dân.

Kết thúc buổi giám sát, ông Phạm Văn Phỉ- Chủ tịch HĐND huyện, trưởng đoàn giám sát đã yêu cầu xã Cẩm Giang cần tăng cường việc tuyên truyền các qui định pháp luật về đất đai, quản lý chặt chẽ các hồ sơ về đất đai, phải xác định rõ thẩm quyền trong giải quyết các vụ việc tranh chấp, nắm chắc hồ sơ, tình hình vụ việc tranh chấp để giải quyết kịp thời và thỏa đáng.

Trọng Cầu