HĐND huyện Gò Dầu giám sát việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19 

Cập nhật ngày: 26/10/2021 - 20:01

BTNO - Ngày 25.10, đoàn giám sát HĐND huyện Gò Dầu do ông Lâm Sơn Hải- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm trưởng đoàn có buổi giám sát về công tác triển khai, thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid- 19 tại các xã Cẩm Giang, Thanh Phước, Phước Đông. Tham gia đoàn có bà Vương Thị Thúy Oanh- Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Đoàn giám sát làm việc tại xã Cẩm Giang.

Đại diện lãnh đạo của các xã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid- 19. Kịp thời rà soát, lập danh sách, thực hiện chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid- 19 bảo đảm đúng quy định.

Kết luận buổi giám sát, ông Lâm Sơn Hải đề nghị các xã tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nghiêm túc, rà soát các đối tượng còn lại, bảo đảm chi hỗ trợ đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Hữu Bảo