BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND huyện Gò Dầu: Khảo sát tiến độ thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới tại xã Phước Trạch

Cập nhật ngày: 15/10/2014 - 06:51

Đợt khảo sát nhằm nắm tình hình chung về kết quả, tiến độ thực hiện các tiêu chí còn lại của chương trình xây dựng nông thôn mới đối với xã điểm, để tiến đến công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2014.

Ông Lê Văn Khôi- Phó chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu phát biểu tại buổi giám sát.

Qua 4 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Phước Trạch đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Hiện cuộc sống của người dân trên địa bàn xã được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần, thông qua việc nhân dân tích cực chuyển đổi cây trồng vật nuôi đạt năng suất và chất lượng cao, phát triển mô hình liên kết “4 nhà” thâm canh lúa theo hướng VietGAP, cánh đồng mẫu lớn, cho thu nhập tăng khoảng 3,5 triệu đồng/ha/vụ so ngoài mô hình...

Về công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm, có trên 500 lao động nông thôn của xã hiện làm công nhân trong các khu, cụm công nghiệp lân cận, có mức thu nhập ổn định, năm 2014 đạt bình quân 33,7 triệu đồng/người/năm. Hiện xã Phước Trạch đang hoàn thành hồ sơ để được công nhận là xã nông thôn mới trong năm 2014.

Thông qua Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân.

Trọng Cầu