BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND huyện Tân Biên: Giám sát kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 

Cập nhật ngày: 26/10/2022 - 21:15

BTNO - HĐND huyện Tân Biên: Giám sát kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Quang cảnh buổi giám sát.

Vừa qua, HĐND huyện Tân Biên giám sát kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Thời gian qua, UBND huyện đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực tham mưu cho Hội đồng thẩm định thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; chỉ đạo 10/10 xã, thị trấn thành lập Hội đồng thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động.

 Trong quá trình thực hiện, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn kịp thời vận động hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn đột xuất trên địa bàn huyện. Trong đó, tỉnh cấp 41.775 kg gạo; các xã, thị trấn cấp cho hộ cận nghèo, hộ nghèo 41.775kg gạo; Phó Chủ tịch nước hỗ trợ cho đối tượng bảo trợ xã hội 5.000kg gạo; Ban CHQS huyện cấp 150 phần quà cho 150 đối tượng thuộc hộ cận nghèo trị giá 75 triệu đồng. Tổng chi phí hỗ trợ trên 44 tỷ đồng cho 31.588 đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện còn bộc lộ một số tồn tại, bất cập.

Qua giám sát, Thường trực HĐND huyện ghi nhận những kết quả đạt được và đề nghị UBND huyện tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong thực hiện các chính sách- nhất là công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc tiến độ thực hiện, có biện pháp kịp thời không để xảy ra sai phạm trong thực hiện. 

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để chuyển biến nhận thức của cán bộ công chức và người dân trong thực hiện các chính sách. Chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện các chính sách.

Nguyễn Diễn