Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

HĐND huyện Tân Châu giám sát công tác CCHC trong lĩnh vực đất đai 

Cập nhật ngày: 15/07/2020 - 21:24

BTNO - Ngày 15.7, tại UBND 2 xã Tân Hội và Tân Đông, ông Nguyễn Thành Hữu-Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện Tân Châu làm Trưởng đoàn có cuộc giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai năm 2019 và 5 tháng đầu năm 2020.

Đánh giá chung về công tác này cho thấy, các xã đã giải quyết đúng hẹn tất cả các hồ sơ, không gây phiền hà cho nhân dân phải đi lại nhiều lần như trước đây.

Tuy nhiên, vẫn còn những hồ sơ nhận chuyển nhượng sau ngày 01.01.2008 và nhận thừa kế quyền sử dụng đất sau ngày 01.7.2014 chưa thể hướng dẫn cho người dân thực hiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì không đủ điều kiện.

Giám sát công tác CCHC tại UBND xã Tân Hội.

Các hồ sơ cấp mới giấy CNQSDĐ còn thiếu các loại giấy như: văn bản thừa kế, giấy xác nhận độc thân, vản bản xác nhận tài sản chung, tài sản riêng… nên chưa xác lập hồ sơ cho nhân dân. Ngoài ra, vẫn còn vướng một số điều trong Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Luật đất đai…

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Thành Hữu biểu dương những kết quả làm được của UBND các xã Tân Hội và Tân Đông. Nhìn chung, việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai được thực hiện đúng các nguyên tắc chung theo quy định.

Chí Thành