BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND huyện Tân Châu: Giám sát công tác thi hành án dân sự

Cập nhật ngày: 16/06/2013 - 05:46
HTML clipboard

(BTNO)- Đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND huyện Tân Châu do bà Trần Thị Thanh Hằng- Phó chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Pháp chế làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát kết quả công tác thi hành án dân sự huyện Tân Châu 6 tháng đầu năm 2013.

Ông Đoàn Văn Muôn- Quyền Chi cục trưởng Thi hành án huyện Tân Châu trình bày báo cáo.

Báo cáo của Thi hành án Tân Châu cho biết, trong thời gian từ 1.10.2012 – 31.3.2013, đơn vị đã thụ lý 1.735 vụ việc, trong đó năm 2012 chuyển sang là 856 việc. Tổ chức thi hành theo đơn yêu cầu là 511 việc. Án thi hành chủ động có 345 việc. Trong đó án hoãn là 222 việc, án tạm đình chỉ là có 2 việc, án dở dang có 632 việc. Số việc thụ lý mới  là 879 việc, trong đó án chủ động là 636 việc, án theo đơn là 243 việc. Số bản án, quyết định của tòa án chuyển sang là 401 việc. Trong đó, án hình sự là 37 việc, án dân sự là 149 việc, án hôn nhân 214 việc, quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là 2 việc. Tổng số tiền phải thi hành án đến nay là trên 64 tỷ đồng, năm 2012 chuyển sang là trên 40 tỷ đồng, thụ lý mới là trên 23 tỷ đồng. Đã thi hành xong trên 6 tỷ đồng. Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2013 Thi hành án huyện Tân Châu thi hành án về việc đạt 28% kế hoạch, thi hành án về tiền chỉ đạt 11% kế hoạch.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã nêu lên nhiều vấn đề yêu cầu Thi hành án huyện Tân Châu giải trình làm rõ, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến liên quan để đơn vị tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận buổi giám sát bà Trần Thị Thanh Hằng- Phó chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Pháp chế yêu cầu Thi hành án huyện Tân Châu cần nghiêm túc khắc phục những tồn tại để công tác thi hành án của huyện đạt kết quả cao hơn; giải quyết dứt diểm các án có điều kiện thi hành; tập trung rà soát các án có điều kiện thi hành và án không có điều kiện thi hành, tránh để xảy ra trường hợp án có điều kiện thi hành mà chuyển sang án không có điều kiện thi hành…

Chí Thành