BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND huyện Tân Châu sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2012

Cập nhật ngày: 10/08/2012 - 05:25

(BTNO)- Sáng 9.8, HĐND huyện Tân Châu tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2012 và thông qua Quy chế hoạt động của đại biểu và Tổ đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm 2011-2016. Ông Đỗ Ngọc Luông – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. 

Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2012, HĐND huyện Tân Châu hoạt động đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật và Quy chế. Về hoạt động giám sát, trong 6 tháng đầu năm 2012, thường trực HĐND và hai ban HĐND huyện đã khảo sát, phúc tra, giám sát được 7 cuộc như: giám sát Tòa án nhân dân huyện về công tác xét xử án dân sự liên quan đến tranh chấp đất đai; phúc tra việc thực hiện kết quả giám sát công tác thu, chi ngân sách năm 2011 đối với UBND xã Tân Đông, Tân Hà; giám sát việc thực hiện thu nợ thuế tồn đọng tại Chi cục Thuế; giám sát việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực môi trường đối với Phòng Tài nguyên-môi trường; phúc tra kết quả sau giám sát đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện…

Về công tác tiếp xúc cử tri, thường trực HĐND huyện và xã đã phối hợp với UB.MTTQVN huyện tổ chức cho đại biểu HĐND huyện, xã tiếp xúc cử tri được 95 cuộc, có trên 6.000 lượt cử tri tham dự, với 673 ý kiến, kiến nghị. Đến nay hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được UBND huyện, xã và các ngành chức năng trả lời.

Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, trong 6 tháng đầu năm, ngoài việc tiếp dân thường xuyên tại văn phòng, thường trực HĐND huyện còn tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại phòng tiếp công dân được 6 lượt, đã nhận 9 đơn khiếu nại, tố cáo. Đến nay đã có 2/9 đơn khiếu nại được giải quyết. HĐND cấp xã, thị trấn đã tiếp nhận được 45 đơn, thư khiếu nại, tố cáo; các đơn, thư đã được chuyển đến các ngành chức năng xem xét giải quyết.

Hội nghị thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của đại biểu và Tổ đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016 gồm 4 chương, 12 điều.

Ngọc Mến