BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND huyện Tân Châu: Tổng kết nhiệm kỳ 2004-2011

Cập nhật ngày: 31/03/2011 - 10:41

Ngày 30.3.2011, HĐND huyện Tân Châu khoá IV tiến hành kỳ họp thứ 21, kỳ họp tổng kết hoạt động của HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2004-2011. Đến dự cùng với các vị đại biểu HĐND, có ông Phạm Hùng Thái, Bí thư Huyện uỷ Tân Châu. 

Kỳ họp này nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND và UBND trong nhiệm kỳ; thông qua tờ trình về kế hoạch sử dụng đất năm 2011 và thảo luận các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của HĐND và UBND và một số cơ quan hữu quan theo chương trình kỳ họp.

Ông Đỗ Ngọc Luông, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã ban hành 116 nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội; an ninh quốc phòng, về công tác tổ chức nhân sự HĐND, UBND và các vấn đề khác ở địa phương. Hoạt động giám sát tại kỳ họp và giữa hai kỳ họp luôn được thực hiện tốt. Hai ban của HĐND huyện đã tổ chức giám sát, khảo sát chuyên đề thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội và pháp chế được 69 cuộc. Về công tác tổ chức kỳ họp, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thường trực HĐND huyện đã tổ chức được 20 kỳ họp. Các bước chuẩn bị và tiến hành kỳ họp đều đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của luật và quy chế, đảm bảo trình tự thủ tục theo luật định; hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND đảm bảo về quy trình, nội dung và thời gian đúng quy định, trong nhiệm kỳ qua đã tiếp xúc cử tri được 27 đợt, với trên 12.000 lượt cử tri tham dự, có gần 3.000 ý kiến phát biểu. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND huyện chỉ đạo giải quyết, đạt trên 90%.

Nhìn chung nhiệm kỳ qua tình hình kinh tế- xã hội của huyện tiếp tục duy trì và phát triển, các chỉ tiêu cơ bản hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện và nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND huyện cũng còn những khó khăn hạn chế như: tính phản biện của một số báo cáo thẩm tra chưa cao, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu tham gia tại các kỳ họp chưa nhiều, nội dung chất vấn thiếu tầm chiến lược, chưa sâu sát tình hình thực tế ở địa phương…

Dịp này, UBND tỉnh khen thưởng cho 3 tập thể và 3 cá nhân; UBND huyện đã khen thưởng cho 14 tập thể và 22 cá nhân đạt thành tích trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2004-2011.

NGỌC MẾN - CHÍ THÀNH