BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND huyện Trảng Bàng: Bầu cử bổ sung Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện

Cập nhật ngày: 22/10/2010 - 11:49

Chiều ngày 22.10.2010, HĐND huyện Trảng Bàng khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2011 tiến hành phiên họp lần thứ 16 (phiên họp bất thường) để bãi nhiệm các chức danh Chủ tịch HĐND huyện; Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; đồng thời bầu bổ sung các chức danh Chủ tịch HĐND huyện; Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện.

Chủ tịch HĐND, Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND huyện Trảng Bàng vừa được bầu bổ sung

Tại kỳ họp các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Trảng Bàng khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2011 đối với ông Đỗ Minh Tiễn (lý do chuyển công tác khác), và miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đối với ông Trần Văn Bằng (lý do nghỉ hưu). Đồng thời các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Văn Buôi, Uỷ viên Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ giữ chức Chủ tịch HĐND huyện; bầu ông Phạm Thành Trung, Uỷ viên Thường vụ Huyện uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ làm Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện.

Cũng tại kỳ họp bất thường này, sau khi nghe đại diện UBND huyện thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đại biểu đã nhất trí thông qua Tờ trình và bầu ông Trần Văn Minh, Phó Bí thư Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch UBND huyện, bầu ông Văn Tiến Dũng, Huyện uỷ viên, Chi cục Trưởng Chi cục thuế huyện làm Phó Chủ tịch UBND huyện khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2011.

D.H