baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND phường Hiệp Ninh tổ chức kỳ họp thứ nhất

Cập nhật ngày: 21/06/2016 - 04:28

Đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của phường Hiệp Ninh.

Dự hội nghị có Chủ tịch HĐND Thành phố Tây Ninh Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Hoàng Nam và 27/27 đại biểu HĐND phường Hiệp Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu được nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND phường Hiệp Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 với 27 đại biểu trúng cử; Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường Hiệp Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 của Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hiệp Ninh.

Sau đó, các đại biểu tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ban thuộc HĐND; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên UBND phường.

Kết quả, ông Võ Thanh Quân- Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Ninh được bầu làm Chủ tịch HĐND phường Hiệp Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; ông Lê Hoàng Linh tái đắc cử Chủ tịch UBND phường Hiệp Ninh.

Quế Hương