HĐND Tân Châu: Giám sát công tác quản lý thu chi các khoản đóng góp tự nguyện ở trường học 

Cập nhật ngày: 01/06/2020 - 21:31

BTNO - Vừa qua, HĐND huyện Tân Châu đã tổ chức đoàn giám sát công tác quản lý việc thu, chi các khoản đóng góp tự nguyện, nguồn vận động xã hội hóa ở trường học trên địa bàn huyện.

Quang cảnh buổi giám sát.

Tại buổi giám sát, UBND huyện Tân Châu cho biết: Thời gian qua, để thực hiện tốt công tác quản lý việc thu, chi các khoản đóng góp tự nguyện, nguồn vận động xã hội hóa ở các trường học trên địa bàn, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo. Ngoài ra, hằng năm UBND huyện còn tổ chức các cuộc họp để các ngành chuyên môn của huyện triển khai, hướng dẫn các văn bản có liên quan cho Hiệu trưởng các trường học triển khai thực hiện.

Nhìn chung, UBND huyện đã cơ bản thực hiện tốt công tác chỉ đạo, quản lý việc thu, chi, đã kịp thời chấn chỉnh những sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện quản lý việc thu chi từ các khoản đóng góp tự nguyện, nguồn vận động xã hội hóa ở một số đơn vị trường học.

Năm học 2018-2019, căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Phòng GD&ĐT Tân Châu cũng đã kiểm tra 8 đơn vị trường học về lĩnh vực tài chính. Qua kiểm tra, các trường học cơ bản thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, đặc biệt là các khoản thu, chi ngoài ngân sách.

Về công tác quản lý các khoản vận động thu, các đơn vị trường học tiến hành hoạch toán riêng từng khoản thu, chi, tổng hợp và báo cáo quyết toán đúng theo quy định, không dùng các khoản thu này để chuyển chi cho mục đích khác khi chưa có ý kiến của phụ huynh học sinh; đồng thời thực hiện công khai minh bạch các khoản thu, chi… Bên cạnh những mặt làm được, qua kiểm tra cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế và yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục theo đúng quy định.  

Phát biểu kết luận buổi giám sát, ông Trần Văn Tiên–Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Châu yêu cầu trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác quản lý việc thu, chi các khoản đóng góp tự nguyện, nguồn vận động xã hội hóa ở một số trường học; thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát việc quản lý các khoản vận động thu; các trường học phối hợp tốt với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc quản lý và sử dụng kinh phí, đồng thời công khai minh bạch các khoản thu chi từ các khoản đóng góp tự nguyện, nguồn vận động xã hội hóa ở các trường học…

Công Điều