HĐND Thành phố giám sát công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn phường Ninh Thạnh và Ninh Sơn

Cập nhật ngày: 05/08/2020 - 10:50

BTNO - Chiều 4.8, Ban Pháp chế HĐND Thành phố tổ chức đoàn giám sát công tác tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân đối với UBND phường Ninh Thạnh và phường Ninh Sơn.

Quang cảnh buổi giám sát công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn phường Ninh Thạnh.

Đoàn giám sát do ông Lê Thế Hiền-Trưởng Ban Pháp chế làm trưởng đoàn, tham gia đoàn có bà Hồ Tuyết Huỳnh Mai-Phó Chủ tịch HĐND Thành phố.  

Theo báo cáo từ ngày 1.1.2019 đến ngày 30.7.2020, UBND hai phường Ninh Thạnh và Ninh Sơn thực hiện tốt công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cũng như quy định về công tác tiếp dân, bố trí phòng tiếp dân và có lịch phân công trực tiếp dân hàng tuần, có mở sổ theo dõi.

Bên cạnh đó, các phường Ninh Thạnh, Ninh Sơn thực hiện tốt việc tiếp nhận các ý kiến phản ánh của công dân. Cụ thể, phường Ninh Thạnh đã tiếp 16 lượt công dân, phường Ninh Sơn đã tiếp 46 lượt công dân với nội dung tiếp liên quan đến tranh chấp đất đai, tranh chấp dân sự, phản ánh về ô nhiễm môi trường…

Ngoài ra, phường Ninh Thạnh tiếp nhận 11 đơn tranh chấp đất đai và 6 đơn tranh chấp dân sự. Phường Ninh Sơn tiếp nhận 1 đơn khiếu nại, 4 đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp, 01 kiến nghị của công dân. Tất cả các đơn này đã được hai đơn vị giải quyết đúng theo quy định pháp luật.

Tại buổi giám sát, đoàn nhắc nhở phường Ninh Thạnh và phường Ninh Sơn tiếp tục thực hiện tốt các quy định như: phân công cán bộ phụ trách, hồ sơ giải quyết, trả lời công dân, hướng dẫn người dân viết đơn, phân loại xử lý đơn thư đúng quy định… để từ đó nâng cao chất lượng công tác này ngày càng hiệu quả hơn.

Phương Ngân