HĐND thành phố Tây Ninh: giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân đối với Thanh tra Thành phố

Cập nhật ngày: 19/08/2016 - 05:53

Dự buổi giám sát có ông Tạ Văn Hải – Phó Chủ tịch HĐND Thành phố.

Thanh tra Thành phố báo cáo với đoàn giám sát về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đoàn thực hiện giám sát việc bố trí địa điểm, cử cán bộ phụ trách tiếp công dân và quy trình thực hiện tiếp công dân; giám sát công tác tiếp nhận, ghi chép, phân loại giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc trả lời, hướng dẫn, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo... của Thanh tra Thành phố.

Thời gian qua, công tác tiếp công dân luôn được Thanh tra Thành phố thực hiện đúng quy định pháp luật, có niêm yết lịch tiếp công dân, mở sổ theo dõi đơn thư khiếu nại, tố cáo và cử cán bộ làm công tác tiếp công dân.

Trong năm 2015, Thanh tra Thành phố không có phát sinh việc công dân đến gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Thanh tra Thành phố, mà đơn vị chỉ làm công tác tham mưu, tiếp nhận, ghi chép, phân loại 8 đơn khiếu nại và 1 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND Thành phố.

 Qua nghiên cứu nội dung, đơn vị đã tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố ban hành thông báo thụ lý giải quyết 9 đơn thư khiếu nại, tố cáo và thành lập tổ xác minh. Kết quả tất cả các đơn khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết đúng thời hạn quy định. Có 8 đơn khiếu nại sai và 1 đơn tố cáo đúng một phần.

Tuy nhiên, trong quá trình xử lý vụ việc, người bị khiếu nại tố cáo và những người có liên quan thường có thái độ không hợp tác với đơn vị được giao nhiệm vụ, không đến hoặc đến không đúng hẹn, làm ảnh hưởng đến công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Qua giám sát một số hồ sơ khiếu nại, tố cáo, đoàn làm việc thống nhất với báo cáo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra thành phố. Tuy nhiên, đoàn cũng đề nghị Thanh tra Thành phố báo cáo bổ sung đối với đoàn giám sát những nội dung của các đơn thư khiếu nại, tố cáo và kết quả theo dõi các vụ việc khiếu nại lần 2, nhằm thể hiện rõ tính khách quan, minh bạch cũng như trách nhiệm của cơ quan công quyền trong việc xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Huy Hoàng


Liên kết hữu ích