BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND Thành phố Tây Ninh khóa XI tiến hành kỳ họp thứ nhất

Cập nhật ngày: 23/06/2016 - 03:03

Ông Tạ Văn Hải- Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Tây Ninh trình bày các nội dung kỳ họp.

Sáng ngày 23.6, HĐND Thành phố Tây Ninh khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ nhất. Dự kỳ họp có các đại biểu: Phan Thị Điệp- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trần Hữu Hậu- Bí thư Thành uỷ Tây Ninh, Nguyễn Hồng Quang- Chủ tịch HĐND Thành phố, Nguyễn Hoàng Nam- Chủ tịch UBND Thành phố Tây Ninh, cùng 33 đại biểu HĐND Thành phố.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả bầu cử của HĐND Thành phố Tây Ninh khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo kết quả tư cách đại biểu; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các buổi tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố.

Đặc biệt, trong kỳ họp này các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; Trưởng, Phó Ban các Ban HĐND Thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Thành phố và đoàn Hội thẩm nhân dân TAND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả, với 33/33 phiếu, ông Thành Từ Dũ - Phó Bí thư Thành uỷ Tây Ninh đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND Thành phố Tây Ninh khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021; ông Tạ Văn Hải và bà Hồ Tuyết Huỳnh Mai được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; ông Nguyễn Hoàng Nam được bầu làm Chủ tịch UBND Thành phố; các ông Nguyễn Hữu Mỹ, Lê Ngọc Ẩn được bầu làm Phó Chủ tịch UBND Thành phố Tây Ninh.

Đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh quan trọng của Thành phố Tây Ninh.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND Thành phố Tây Ninh Nguyễn Hoàng Nam báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2016 của UBND Thành phố.

Đại diện lãnh đạo UBND Thành phố cũng đã báo cáo tiến độ thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và kế hoạch thu chi 6 tháng cuối năm 2016; về tình hình xây dựng cơ bản đầu năm, kế hoạch thực hiện xây dựng cơ bản 6 thàng cuối năm 2016 và một số báo cáo quan trọng khác của UBND Thành phố.

Hoa Lư