HĐND thị xã Hòa Thành họp chuyên đề về phân loại đơn vị hành chính 

Cập nhật ngày: 30/07/2020 - 20:22

BTNO - Chiều 29.7, HĐND thị xã Hòa Thành tổ chức kỳ họp lần thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) nhằm thông qua tờ trình và dự thảo Nghị quyết phân loại đơn vị hành chính đối với thị xã Hòa Thành.

Biểu quyết thông qua nội dung tờ trình.

Căn cứ Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, UBND thị xã Hòa Thành đã tiến hành rà soát, thống kê các tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích, tình hình phát triển kinh tế xã hội và các yếu tố đặc thù, theo đó thị xã Hòa Thành đạt 66,53/100 điểm, đạt tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp huyện loại II.

Ông Nguyễn Văn Phong - Chủ tịch HĐND thị xã Hòa Thành đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND; đồng thời giao UBND thị xã và các cơ quan liên quan trong việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết, khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ, trình UBND tỉnh thẩm định xem xét, đề nghị về trên công nhận theo quy định.

Võ Liêm