baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND thị xã Hoà Thành: Thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực đầu tư công 

Cập nhật ngày: 24/09/2023 - 08:27

BTNO - Chiều 22.9, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Hoà Thành tổ chức họp thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp lần thứ 8, HĐND thị xã khoá XII sắp tới.

Quang cảnh cuộc họp.

Ông Lê Văn Tuấn- Trưởng Ban Tuyên giáo Thị uỷ, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thị xã chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thị xã thống nhất về sự phù hợp nội dung, tính hợp hiến, hợp pháp với hệ thống pháp luật của tờ trình và dự thảo nghị quyết.

Kết luận cuộc họp, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thị xã Lê Văn Tuấn đề nghị UBND Thị xã và các ngành, đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp tại cuộc họp để tổng hợp, làm rõ, hoàn thiện tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp sắp tới của HĐND Thị xã.

Võ Liêm