baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND Thị xã: Tổ chức kỳ họp bất thường, bầu bổ sung

Cập nhật ngày: 07/05/2010 - 09:46
HTML clipboard

Sáng 6.5, Hội đồng nhân dân Thị xã tổ chức kỳ họp thứ 17 khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2011, kỳ họp bất thường. Đến dự có Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Bí thư Thị uỷ Trương Văn Đúng và 27/30 đại biểu HĐND Thị xã.

Tại kỳ họp, các đại biểu nghe đại diện UBND Thị xã thông qua tờ trình về việc xin chủ trương nguồn vốn thực hiện các khu tái dịnh cư trên địa bàn Thị xã; tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch và uỷ viên UBND Thị xã; tờ trình về việc bổ sung chức danh Chủ tịch và uỷ viên UBND Thị xã; Thường trực HĐND Thị xã thông qua tờ trình bổ sung chức danh Phó chủ tịch HĐND Thị xã, tờ trình miễn nhiệm và bổ sung uỷ viên thường trực HĐND Thị xã, khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2011.

Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm và bầu cử bổ sung các chức danh trên. Kết quả ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND Thị xã trúng cử chức danh Chủ tịch; Trung tá Trần Văn Khổng, Chỉ huy trưởng BCHQS Thị xã trúng cử chức danh uỷ viên UBND thay cho ông Nguyễn Văn Trứ chuyển công tác khác; ông Đoàn Thanh Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường 1 trúng cử  chức danh Phó Chủ tịch HĐND Thị xã; ông Huỳnh Văn Xén, chuyên viên văn phòng HĐND- UBND dân trúng cử chức danh Uỷ viên thường trực HĐND Thị xã thay cho bà Lê Ngọc Anh đã nghỉ hưu.

Phương Ngân