BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND tỉnh: Thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Cập nhật ngày: 10/12/2015 - 07:30

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết, nhất trí thông qua phương án thu, chi ngân sách năm 2016.

Như tin đã đưa, ngày 9.12, HĐND tỉnh tiến hành kỳ họp thứ 17, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Sau bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Lưu Quang,  Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Ông Hà Văn Cung- quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2016-2020; ông Nguyễn Văn Đước – Phó Giám đốc Sở Tài chính trình bày tờ trình phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 và tờ trình về việc báo cáo phân bổ ngân sách địa phương năm 2016; dự thảo nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016.

Ông Nguyễn Đình Xuân  – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày tờ trình về danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; tờ trình về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2015.

Các đại biểu Lê Anh Tuấn- Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và Nguyễn Thành Tuân- Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra liên quan đến lĩnh vực kinh tế, ngân sách và lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh.

Ông Trương Văn Ngôn – Giám đốc Sở Xây dựng trình bày tờ trình về việc thông qua Đề án nâng loại đô thị thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng và thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành lên đô thị loại IV.

Đại diện Viện KSND và TAND tỉnh Tây Ninh, các ông Lê Văn Lành- Viện trưởng Viện KSND tỉnh và ông Bùi Đức Xuân – Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh trình bày báo cáo công tác kiểm sát, xét xử năm 2015.

Bà Phan Thị Điệp- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động năm 2015,phương hướng hoạt động năm 2016 của HĐND tỉnh và báo cáo tóm tắt tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Tây Ninh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

Phó Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh Nguyễn Thị Minh Lý thông báo đến các đại biểu hoạt động phối hợp tham gia xây dựng chính quyền năm 2015 của UB.MTTQVN tỉnh.

Ông Phạm Trung Chánh – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh.

Cuối giờ chiều 9.12, đại biểu tham dự kỳ họp đã biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016. Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2016 là 6.400 tỷ đồng, tổng chi ngân sách năm là 6.580 tỷ đồng.

Đ.V.T