BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND tỉnh tổ chức đóng góp ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Cập nhật ngày: 02/03/2013 - 05:46

(BTNO)- Ngày 1.3.2013, HĐND tỉnh phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội, UBND, UBMTTQ tỉnh mở hội nghị lấy ý kiến cán bộ chủ chốt các sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể tỉnh đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Ông Võ Hùng Việt, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị có 16 lượt ý kiến phát biểu trực tiếp, đề cập đến 74 vấn đề mà Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đề cập. Các ý kiến đều khẳng định việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định ban hành Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là cần thiết, phù hợp với tình hình phát triển của đất nước và xu thế chung của thế giới. Bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ngắn gọn, súc tích, mang tính ổn định, lâu dài.

Các ý kiến khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là cần thiết, là nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân cả nước, là chính đảng duy nhất được nhân dân giao quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội. Một số ý kiến đề cập đến việc cần bổ sung việc quản lý, sử dụng và giao quyền sử dụng đất đai cho nhân dân phải do Quốc hội quyết định và phải được khẳng định trong Hiến pháp.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Về quyền con người cũng cần được khẳng định cụ thể hơn, như quyền được  sống, quyền được tự do kinh doanh, quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình…

Ngoài các ý kiến thảo luận trực tiếp, các đơn vị bàn giao cho HĐND tỉnh bản tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, công chức, người lao động mà đơn vị chủ trì về góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Phát biểu kết luận, ông Võ Hùng Việt, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, làm rõ những ý kiến chưa thống nhất và báo cáo Ủy ban soạn thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Quốc hội xem xét.

Khắc Luân