HĐND tỉnh giám sát công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 

Cập nhật ngày: 02/06/2020 - 22:56

BTNO - Chiều 1.6, HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND tỉnh để giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019, hiện toàn tỉnh còn 5.269 hộ nghèo chung, chiếm tỷ lệ 1,69% tổng số hộ gia đình. Riêng hộ nghèo còn 1.930 hộ, chiếm tỷ lệ 0,62%.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Tây Ninh đã đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo, tạo điều kiện cho 6.915 hộ tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi, tương đương với số tiền hơn 221 tỷ đồng.

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn đã góp phần tích cực khắc phục tình trạng thiếu vốn, thiếu việc làm, ngăn chặn tình trạng vay nặng lãi, bán sản phẩm khi chưa đến thời kỳ thu hoạch tại nông thôn. Góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho các tầng lớp nhân dân.

Ngoài ra, tỉnh cũng triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ người dân vùng khó khăn thuộc Chương trình 135 như: đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, bố trí vốn lồng ghép thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết tiêu thụ sản phẩm. Triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 135, như hỗ trợ bò sinh sản; hỗ trợ heo, gà giống cho hộ có thu nhập thấp. Qua 4 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững toàn tỉnh đã giảm 7.315 hộ nghèo, cận nghèo.

Bà Trần Thị Lan - Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH báo cáo công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

Tại buổi làm việc, đại diện UBND tỉnh kiến nghị Trung ương cần sớm ban hành chuẩn hộ nghèo áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025. Tích hợp các chính sách hỗ trợ hộ nghèo phù hợp theo điều kiện của từng vùng, miền, bãi bỏ các chính sách hỗ trợ cho không như hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ về giáo dục. Nâng mức hỗ trợ cho các đối tượng tham gia các dự án phát triển sản xuất; nâng mức hỗ trọe đầu tư cơ sở hạ tầng cho các huyện, xã có điều kiện khó khăn, ưu tiên vốn cho các tỉnh có đường biên giới và có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới các địa phương trong tỉnh cần chú trọng làm tốt công tác rà soát hộ nghèo, để có những đánh giá sát với thực tiễn, hỗ trợ các dự án giảm nghèo phù hợp với từng đối tượng. Triển khai thực hiện sớm công tác phân bổ vốn cho các dự án giảm nghèo ngay từ đầu năm để hỗ trợ vốn kịp thời cho người dân triển khai các mô hình giảm nghèo.

Quang Khải