baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND tỉnh: Giám sát công tác quản lý chất lượng các công trình đầu tư XDCB

Cập nhật ngày: 27/04/2011 - 08:20

Từ ngày 25 đến 29.4.2011, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức đợt giám sát công tác quản lý chất lượng các dự án, công trình đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đoàn giám sát sẽ lần lượt làm việc với UBND các huyện: Hoà Thành, Tân Biên, Thị xã, Gò Dầu và Trảng Bàng.

Đoàn giám sát Ban KT-NS HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Hoà Thành

Trong đợt giám sát, đoàn đã yêu cầu các địa phương đánh giá tổng quát về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB trong 5 năm giai đoạn 2006-2010, nêu cụ thể số công trình, dự án, vốn đầu tư đã hoàn thành và đang triển khai. Đoàn cũng quan tâm tìm hiểu về hiệu quả đầu tư, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc triển khai thực hiện các công trình XDCB trong thời gian qua.

Ông Lê Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh cho biết mục tiêu đợt giám sát nhằm đánh giá kết quả, hiệu quả đầu tư xây dựng các công trình của giai đoạn 2006-2010 và đánh giá chất lượng các công trình khi đã đưa vào sử dụng. Qua đó, Ban Kinh tế và Ngân sách ghi nhận những mặt làm được, chưa được, những khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân và trên cơ sở đó đề xuất những biện pháp chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới.

S.T