BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND tỉnh: Giám sát hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tân Châu

Cập nhật ngày: 16/03/2016 - 06:01

Quang cảnh buổi giám sát.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tân Châu là đơn vị trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh, có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin về đất đai cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tân Châu đã giải quyết trên 4.500 hồ sơ, cấp mới lần đầu được 129 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích trên 120 ha, cấp đổi cấp lại gần 5.000 giấy với diện tích gần 3.000 ha.

Từ tháng 4.2015 đến nay, đơn vị đã thu trên 600 triệu đồng tiền phí, lệ phí. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Tân Châu thực hiện công tác kiểm kê và thống kê đất đai; giám sát và hướng dẫn việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các xã/thị trấn trên địa bàn huyện.

Đơn vị còn chú trọng đến công tác cải cách hành chính, thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông, các thủ tục hành chính về đất đai được rút gọn làm giảm thời gian và chi phí đi lại của cá nhân, tổ chức khi giải quyết các thủ tục…

Các thành viên trong đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tân Châu giải trình làm rõ một số nội dung nêu trong báo cáo. Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tân Châu cũng kiến nghị với đoàn giám sát nhiều nội dung, như sớm hoàn thành công tác kiểm tra nghiệm thu đo đạc bản đồ địa chính chính quy trên địa bàn huyện, để đơn vị đo đạc bàn giao các cơ sở dữ liệu địa chính cho đơn vị quản lý sử dụng; phân ranh cắm mốc vùng bán ngập sông Tha La; cho phép Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tân Châu thực hiện thủ tục đăng ký biến động sang bản đồ đo đạc địa chính chính quy năm 2013 trước khi người dân thực hiện các quyền của người sử dụng đất để đảm bảo đúng vị trí, diện tích đất…

Công Điều