baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND tỉnh:Giám sát kết quả thực hiện phân cấp ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2007-2010

Cập nhật ngày: 14/11/2010 - 12:21

Để chuẩn bị kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh khoá VII, bắt đầu từ ngày 11.11.2010, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức đợt giám sát tình hình và kết quả 3 năm thực hiện phân cấp ngân sách và phân cấp đầu tư xây dựng cơ bản ở các địa phương, đồng thời giám sát công tác quản lý tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ban KT-NS HĐND tỉnh làm việc với UBND thị xã Tây Ninh

Trong đợt giám sát, Ban Kinh tế và Ngân sách làm việc với các huyện Trảng Bàng, Bến Cầu, Dương Minh Châu, thị xã Tây Ninh và các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng để nắm tình hình thực hiện, công tác quản lý, điều hành ngân sách, tình hình sử dụng biên chế, xây dựng cơ bản; đồng thời lắng nghe, ghi nhận những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Qua báo cáo cho thấy các địa phương đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ thu trong giai đoạn 2007- 2010. Đồng thời các địa phương căn cứ tỷ lệ phân chi các khoản thu để đảm bảo chi cho bộ máy hoạt động tốt. Tuy nhiên, do nguồn thu khai thác thêm có hạn nên dự toán tăng thu chủ yếu từ chỉ nguồn sử dụng đất và thu khác ngân sách. Trong khi đó tình hình giá cả biến động theo hướng tăng nên trong vài năm gần đây công tác chi ngân sách gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ chi cho hoạt động thường xuyên ngày càng thấp hơn do định mức lương cơ bản tăng. Các địa phương kiến nghị trong giai đoạn tới tỉnh nâng cao định mức khoán tương xứng với gia tăng định mức lương cơ bản, đồng thời chỉ thực hiện khoán chi hoạt động thường xuyên cho các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan Đảng và các đoàn thể.

Đoàn giám sát ghi nhận những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện phân cấp ngân sách Nhà nước và xây dựng cơ bản. Đồng thời đề nghị các địa phương cần làm rõ hơn nguồn thu ngân sách, các khoản thu tăng giảm hằng năm, tỷ lệ phân chia chi lương và chi thường xuyên trong giai đoạn 2007-2010, phân tích nguyên nhân, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong giai đoạn tới.

S.T