BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND tỉnh giám sát “một cửa liên thông” tại Thị xã: Cơ chế mới đem lại hiệu quả công tác cao

Cập nhật ngày: 16/09/2011 - 12:05

Ngày 15 tháng 9 năm 2011, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tây Ninh tiếp tục giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất ở thị xã Tây Ninh đã làm việc với HĐND, UBND và các ngành liên quan của xã Ninh Sơn và thị xã Tây Ninh.

Tại buổi làm việc với xã Ninh Sơn, báo cáo với đoàn giám sát, ông Nguyễn Ngọc Thành, Chủ tịch UBND xã Ninh Sơn cho biết, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại xã Ninh Sơn, được thành lập theo Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Chủ tịch UBND xã Ninh Sơn. Việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cấp giấy CNQSDĐ đúng quy định và được công bố công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Để việc thực hiện đạt hiệu quả cao, UBND xã đã tổ chức triển khai đến các ban ngành, đoàn thể và Ban quản lý 4 ấp, làm cơ sở triển khai sâu rộng trong tầng lớp nhân dân trong xã biết, thực hiện. Sự phối hợp tốt với các cơ quan hành chính Nhà nước liên quan trong quá trình xử lý, giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân, đã mang về một số kết quả nhất định, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Đoàn giám sát làm việc tại xã Ninh Sơn

Đoàn giám sát đã đặt một số vấn đề chung quanh việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc cấp giấy CNQSDĐ tại địa phương, hình thức tuyên truyền pháp luật đến người dân, số lượng công việc trong ngày thứ 7 so với ngày thường, thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên, quy tắc ứng xử đối với dân, những khó khăn, thuận lợi và những kiến nghị với cấp trên. Giải trình những câu hỏi của đoàn giám sát, lãnh đạo UBND xã Ninh Sơn cho biết, đã xây dựng quy chế hoạt động một cửa do Chủ tịch xã làm trưởng bộ phận; sử dụng phần mềm tin học khi giải quyết hồ sơ; xã chỉ cấp phép xây dựng bên những tuyến đường xã được phân công quản lý, thực tế, xã chỉ là nơi xác nhận, hướng dẫn người dân đúng thủ tục xin cấp giấy CNQSDĐ. Tuy nhiên, đối với việc chuyển nhượng, thừa kế vẫn còn nhiều thủ tục, gây khó khăn cho địa phương trong giải quyết hồ sơ. Lãnh đạo xã Ninh Sơn cũng nhận ra được những hạn chế, tồn tại của địa phương để đề ra biện pháp khắc phục, nhằm nâng cao chất lượng việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Kết thúc buổi làm việc tại xã Ninh Sơn, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận nỗ lực của địa phương trong việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cấp giấy CNQSDĐ. Đề nghị xã Ninh Sơn bổ sung đầy đủ vào văn bản những vấn đề đoàn đặt ra mà xã đã giải trình tại chỗ, cùng với những kiến nghị của địa phương. Đồng thời địa phương nên tiếp tục tuyên truyền về cơ chế một cửa liên thông bằng nhiều hình thức đa dạng hơn để nhân dân nắm rõ.

Cùng ngày, đoàn giám sát tiếp tục làm việc tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐK QSDĐ) Thị xã. Ông Võ Xuân Trúc, Phó Giám đốc VPĐK QSDĐ Thị xã cho biết, VPĐK QSDĐ Thị xã là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường Thị xã, thực hiện chức năng đăng ký cấp giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, chỉnh lý biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất, xây dựng và quản lý hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.

Việc thực hiện thủ tục hồ sơ, thời gian giải quyết, mức phí, lệ phí theo quy định của Chính phủ, bộ, ngành liên quan, của UBND tỉnh và Thị xã. Về quy trình tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ được vận dụng linh hoạt, nên thời gian cấp giấy CNQSDĐ được rút ngắn đáng kể so với quy định. Kết quả rất đáng phấn khởi. Trước khi thực hiện cơ chế một cửa (trước tháng 6.2009), hồ sơ tồn đọng về giải quyết cấp giấy CNQSDĐ hơn 90%, năm 2010 là 30,74%, đến tháng 7.2011 hồ sơ tồn đọng còn 16,07% và hiện nay  (9.2011) còn 14,95%, phấn đấu đến cuối năm 2011 hồ sơ tồn đọng chỉ 10%.

Đoàn giám sát đánh giá cao kết quả đạt được của VPĐK QSDĐ Thị xã, mặc dù còn nhiều khó khăn về nơi làm việc, phương tiện phục vụ thiếu, nhân sự còn hạn chế, nhưng đã có biện pháp khắc phục, giải quyết kịp thời những yêu cầu chính đáng người dân trong việc cấp giấy CNQSDĐ.Nên phát huy những ưu điểm, hạn chế những thiếu sót, để VPĐK QSDĐ Thị xã thực sự là địa chỉ tin cậy của người dân.

DUY ĐỨC