baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND tỉnh: Giám sát thực hành tiết kiệm và phòng chống tham nhũng tại Gò Dầu

Cập nhật ngày: 05/10/2010 - 11:22

(BTNO) - Sáng 5.10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức giám sát việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại huyện Gò Dầu.

Đoàn giám sát làm việc với huyện Gò Dầu

Theo báo cáo của huyện Gò Dầu, trong thời gian vừa qua, huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các luật trên bằng nhiều hình thức như: thông qua sinh hoạt tổ dân cư tự quản, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ huyện cho đến cơ sở ấp - khu phố, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đã tiến hành 12 cuộc thanh tra, thu hồi trên 939 triệu đồng; thực hiện kiến nghị của Đoàn kiểm toán Nhà nước truy thu được 1 tỷ 567 triệu đồng. Mặt khác, huyện kiên quyết xử lý các cán bộ tham nhũng, thu hồi trên 144 triệu đồng, đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm những người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng.

Về thực hành tiết kiệm, các đơn vị của huyện đều xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, đề ra các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu, điện, văn phòng phẩm, điện thoại… Kết quả, đã giúp tiết kiệm được 1 tỷ đồng. Ngoài ra còn tiết kiệm điện trên hệ thống chiếu sáng được 29 triệu đồng so với dự toán. Trong quản lý đầu tư xây dựng, tiết kiệm được gần 1 tỷ 700 triệu đồng.

Qua buổi làm việc, Đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; rà soát lại chương trình hành động, bổ sung kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; tăng cường công tác thanh, kiểm tra nội bộ, sớm phát hiện sai sót để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục; phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân, giám sát cộng đồng; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ; ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính...

Nguyễn Bình