HĐND tỉnh: Giám sát thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh 

Cập nhật ngày: 10/10/2019 - 08:48

BTNO - Mới đây, đoàn giám sát của HĐND tỉnh Tây Ninh do ông Phạm Hùng Thái- Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được ban hành, UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Ông Phạm Hùng Thái - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Kết quả đã tổ chức, triển khai được 5 đợt tập huấn chuyên sâu về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh cho lãnh đạo, cán bộ làm công tác pháp chế và cán bộ làm đầu mối công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các sở, ban, ngành tỉnh và UBND, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, định hướng cho các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, xã thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương.

Đối với việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, UBND tỉnh ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh hàng năm, trong đó có nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố ban hành kế hoạch của đơn vị, địa phương mình để tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Từ năm 2015 đến nay, UBND tỉnh tổ chức 4 lớp tập huấn, triển khai, hướng dẫn về nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật, lồng ghép hướng dẫn nội dung về theo dõi đối với lĩnh vực trọng tâm liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu ý kiến.

Từ ngày 1.7.2016 đến ngày 31.7.2019, trên địa bàn tỉnh ban hành tổng cộng 269 văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, HĐND tỉnh đã thông qua 85 Nghị quyết quy phạm pháp luật, UBND tỉnh ban hành 184 Quyết định.

Nhìn chung, hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm thi hành các quy định Luật, văn bản dưới luật của Trung ương cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý Nhà nước ở địa phương, đóng góp quan trọng, tích cực vào sự ổn định, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và thu hút đầu tư của tỉnh.  

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát yêu cầu UBND tỉnh cần đánh giá thêm, phân tích sâu về nguyên nhân khách quan, chủ quan của những khó khăn, hạn chế trong thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; cần có giải pháp cho khâu lấy ý kiến chưa hiệu quả, nâng cao trách nhiệm của các ngành trong việc tham gia góp ý; công tác triển khai một số Nghị quyết của HĐND còn chậm; cần quan tâm thêm một số giải pháp khắc phục hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong tập huấn, hướng dẫn triển khai quy trình ban hành văn bản; việc thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, dự thảo quyết định của UBND tỉnh…

Ông Phạm Hùng Thái- Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của UBND tỉnh trong thời gian qua đã quan tâm đến công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời lưu ý đối với UBND tỉnh về một số hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Phương Thảo-Thiên Di